SMA Mineralista kehyssopimustoimittaja Sinfralle

18.6.2017 lähtien on SMA Mineral kehyssopimustoimittaja kaikille Sinfran jäsenille. Valintaa Sinfran kehyssopimustoimittajaksi voidaan pitää laaduntakeena. Hyväksyntä tarkoittaa sitä, että toimittaja täyttää Sinfran asettamat laatuvaatimukset.

Sinfra tulee sanoista Svensk Inköspcentral för infrastruktur (Ruotsin keskitetty ostotoiminto infrastruktuuri hankinnoille). Sen omistavat yhdistyksen jäsenet. Päätarkoitus yhdistyksellä on hoitaa tuotteiden ja palveluiden hankintaneuvottelut.
Valintaa kehyssopimustoimittajaksi voidaan pitä laaduntakeena. Hyväksyntä tarkoittaa sitä, että toimittaja täyttää Sinfran asettamat laatuvaatimukset hankintaneuvotteluissa koskien:
• Tuotteiden, palveluiden ja järjestelmien hinnoittelua
• Kestävää kehitystä
• Toimituksia, tukea ja palvelua
• Takuuta ja sopimusehtoja
• Taloudellista vakautta
Henrik Thornéus och Ewa Stålberg allekirjoittivat sopimuksen Sinfran Maria Wadsborn kanssa.

Takaisin

Uutisia SMA Mineralilta

NOTIS

Tähänastisista haasteista suurin

Mälarbanan – taistelu kelloa vastaan. SMA Mineral sai tehtäväkseen toimittaa KC Binder kalkkisementtiä Mälarbananin uusien rautateiden rakentamiseen – ei mitään kummallista sinänsä. Varsinainen haaste oli se, että työ, johon normaalisti menee kymmenen viikkoa, piti tehdä kymmenessä päivässä. – Joka päivä oli toimitettava 400 tonnia, kertoo SMA Mineralin Jarek Fastlind.

NOTIS

”Näin vanhasta öljystä tulee uutta”

Hei, Magnus Öman, Svensk Oljeåtervinning AB:n* toimitusjohtaja. Te kierrätätte jäteöljyä – kerro lisää! – Juuri näin! Keräämme erilaisia käytettyjä öljyjä – lähinnä laivaliikenteen, autokorjaamojen ja teollisuuden öljyjä.