Cirkeln sluts på massabruken

Så förvandlas mesa till prima kalk.

En del betraktar det som avfall men i själva verket kan restprodukten mesa förvandlas till prima kalk. – Den återvunna kalken passar utmärkt för cellulosaindustrin och efterfrågan är större än någonsin nu, berättar Patrik Hjärpe, försäljningschef vid SMA Mineral.

Mesa är en restprodukt vid pappersmassatillverkning som alltså går att omvandla till kalk. Genom SMA Minerals Sandarnekoncept, som det kallas, tvättas mesan från föroreningar, den bränns i ugn och kommer ut som en bränd kalk redo att användas på bruken igen. Ett smart sätt att ta hand om miljön, ett utmärkt exempel på återbruk.

SMA Mineral rycker in
Massabruken har egna ugnar som återvinner mesan till bränd kalk. Tyvärr drabbas bruken ibland av haverier och det är då SMA Mineral rycker in. Tack vare hög lagringskapacitet och effektiva transporter kan SMA Mineral ta tillvara haverimesan som, i sämsta fall, annars skulle köras till deponi.
– Vi åker dit, tar hand om mesan, bränner den i våra ugnar och levererar tillbaka en prima bränd kalk, förklarar Patrik Hjärpe.

Liknar egna produkten
Kraven på den brända kalken som används i massabruken är höga och Kraftmesa, som den ombrända mesan kallas, är väldigt omtyckt. Den är långsammare i sin reaktion än köpkalk, vilket passar massabrukens system och processer bra.
– Det blir en produkt som liknar kundens egen. Skulle de enbart använda köpkalk finns risk för överreaktivitet. Den ombrända mesan, som den är eller i blandning, ger jämnare körning, förklarar Kalle Nordgren, platschef vid Sandarne kalkverk, SMA Mineral.
Och nu har efterfrågan på den ombrända mesan ökat.
– Detta tack vare att körbarheten är så bra. Vi skulle kunna leverera ut ännu mer, menar Patrik Hjärpe.

Ökar produktionen
Och framöver kommer SMA Mineral att kunna leverera ännu mer.
– Vi fördubblar nu vår filterkapacitet och kommer att kunna producera ännu mer Kraftmesa framöver, berättar Kalle Nordgren. Den ökade produktionen i Sandarne öppnar upp för en utökad verksamhet vid vår terminal i Otterbäcken vid Vänern.
– Därmed kommer vi att kunna leverera Kraftkalk C även ifrån Otterbäcken. Rent geografiskt kommer vi närmre många av våra kunder, förklarar Patrik Hjärpe.

Tillbaka

Patrik

Hjärpe

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

SMA Mineral ny medlem i Swerea Mefos

SMA Mineral är sedan många år en betydande leverantör av kalkprodukter till den nordiska järn- och stålindustrin. För att ytterligare kunna bidra med vår kunskap om kalkprodukter och därigenom utveckling och konkurrenskraft för våra kunder inom järn- och stålindustrin, har SMA Mineral nu valt att gå in som ny medlem i Mefos.

NOTIS

SMA Mineral deltar på Panndagarna i Örebro 17-18 april

Värme- och Kraftföreningen (VoK) är en ideell förening med medlemmar från bl.a. processindustri, kraftindustri och energiverk i Sverige. Den 17-18 april anordnar Värme- och Kraftföreningen Panndagarna i Örebro. Panndagarna är en årligt återkommande konferens som belyser teknikutvecklingen inom el- och värmeproduktion med nästan 200 deltagare från främst energi- och skogsindustrin. Kom och träffa oss där!

NOTIS

SMA Mineral söker ARBETSLEDARE till Sandarne/ Söderhamn

I dina arbetsuppgifter ingår även metodförbättringar i produktionen, problemlösning tillsammans med operatörer i produktionen, vara en teknisk hjälp vid omställningar av produktionsutrustning, inköp av material, verktyg och förbrukningsartiklar. Flera av arbetsuppgifterna syftar till ökad effektivitet genom ständiga förbättringar.