Diskussionskväll om kalkbrytningen på mellersta Gotland

SMA Mineral arrangerar den 28 maj en diskussionskväll om den framtida kalkutvinningen. På mötet deltar representanter från SMA Mineral, från det lokala föreningslivet och från de politiska partierna.

Många av de boende i och kring Klinte på mellersta Gotland har efterlyst mer dialog och tydligare information från SMA Mineral om våra planer på utökad kalkbrytning i området.

Vi har lyssnat på synpunkterna. Därför arrangerar SMA Mineral den 28 maj en diskussionskväll om den framtida kalkutvinningen. På mötet deltar representanter från SMA Mineral, från det lokala föreningslivet och från de politiska partierna. Vi hoppas kunna svara på så många som möjligt av alla de frågor som finns om SMA:s verksamhet, och ha en bra diskussion om hur vår verksamhet kan bidra till den utveckling och framtidstro som vi upplever finns i bygden.

Är du boende på Gotland och vill du ställa en fråga eller anmäla dig till mötet? Mejla klintebys@smamineral.se.

Mötet kommer filmas. Filmen kommer finnas tillgänglig här på smamineral.se i början av juni.

Tillbaka

Thomas

Mårtensson

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

SMA Mineral stödjer projekt för renare luft och vatten

SMA Mineral supportar forskningsprojektet Algoland. Ett syfte med projektet är att binda koldioxid från kalk- och cementindustrins rökgaser i alger som sedan kan användas som foder, råvara för kemikalier, biobränslen med mera.

NOTIS

SMA Mineral ny medlem i Swerea Mefos

SMA Mineral är sedan många år en betydande leverantör av kalkprodukter till den nordiska järn- och stålindustrin. För att ytterligare kunna bidra med vår kunskap om kalkprodukter och därigenom utveckling och konkurrenskraft för våra kunder inom järn- och stålindustrin, har SMA Mineral nu valt att gå in som ny medlem i Mefos.