Försäljning

Välkommen att kontakta någon av våra säljare!

sales

Per Bodén

Marknads- och affärsutvecklingschef

0046 76 806 13 18

Papper- och cellulosaindustri, gruv- och metallindustri

Patrik Hjärpe

Försäljningschef Sverige och Norge

0046 70 661 10 55

Pappers- och cellulosaindustri, järn- och stålindustri, samt gruv- och metallindustri

Veli-Matti Marttala

Försäljningschef Finland och Baltikum

00358 40 084 9443

Jordbruk och trädgård

Anders Andersson

Försäljningsingenjör

0046 70 585 75 78

Markstabilisering, bygg, asfalt och vattenrening

Jarek Fastlind

Försäljningsingenjör

0046 70 634 92 84

Jordbruk

Jimmie Larsson

Försäljningsingenjör

0046 70 235 20 32

Sjö- och våtmarkskalkning, jordbruk

Mats Lindberg

Projektledare sjökalk

0046 70 630 06 02

Rökgasrening, bergkross/makadam

Ewa Stålberg

Försäljningsingenjör

0046 76 802 01 20

Järn- och stålindustri

Mikael Zackrisson

Försäljningsingenjör

0046 70 673 09 29

Jordbruk, trädgård, foder, makadam/bergkross

Kimmo Hirvikallio

Försäljningsingenjör

00358 50 464 0482

Asfalt, bygg, rökgasrening, vattenrening, makadam/bergkross

Pasi Naukkarinen

Försäljningsingenjör

00358 50 532 0020

Magnesiumhydroxid

Hans-Olof Thoreson

Chef affärsutveckling, magnesiumhydroxid

0046 70 673 09 53

Magnesiumhydroxid

Tommy Lind

Chef teknisk service, magnesiumhydroxid

0046 70 666 76 65

Bygg, jordbruk, magnesiumhydroxid

Hillar Kangur

VD SMA Mineral AS

00372 56 56 04 45

Rökgasrening, vattenrening, bygg, gruvor och metallindustri

Dimo Dimov

VD SMA Mineral Ltd

00359 88 572 3021
Mail to