Kvarts

Kvarts (SiO2) är en jämnkornig metamorf bergart omvandlad från sandsten.

Senaste från SMA Mineral

Kvarts

Kvarts (SiO2) är en jämnkornig metamorf bergart omvandlad från sandsten.

Dolomit

Dolomit är namnet på en karbonatbergart som består av mineralet dolomit. Bergarten är nära besläktad med kalksten. Den bildas genom att kalksten utsätts för en process som kallas dolomitisering, vilken i korthet går ut på att en del kalciumjoner byts ut mot magnesiumjoner. Kemiskt blir formeln CaMg(CO3)2.

Magnesiumhydroxid

Magnesiumhydroxid ( Mg(OH)2 ) levereras som en ”färdig att använda”-slurry.

Kalksten

Kalksten är en karbonatbergart av organiskt ursprung bildad av skalrester av marina djur. Skalresterna har samlats på havsbottnen, och efter miljoner av år har det ansamlats tjocka lager av dessa rester. När det tillkommer flera lager med skalrester kommer de nedre lagren att pressas ihop och cementeras varvid det skapas en hård bergart. En kalksten består av kalciumkarbonat och har den kemiska formeln CaCO3. Kalksten finns i sedimentär form och i kristallin form.

Bränd kalk och cement

KC Binder är en produkt som är speciellt framtagen för användning vid markstabilisering. KC Binder går att få med olika flera olika blandningsförhållanden av mald bränd kalk och cement. Cementen som används vid tillverkningen är standardcement CEM II 52,5 N.

 

SC Binder och Spectra är andra produktalternativ som erbjuds för samma användningsändamål.

Släckt kalk

Släckt kalk, kalciumhydroxid (Ca(OH)2), bildas av en reaktion mellan bränd kalk och vatten.

Bränd kalk

Bränd kalk är den vanligaste benämningen på bränd kalksten, kalciumoxid (CaO).

VÅRA PRODUKTER