File archive

This is where you can download brochures, safety data sheets, general supply terms and conditions, etc.

Safety data sheet

SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_SDB VEDLEGG_EKXPONIERINGSSCENARIER_Brent_Dolomitt_SDB VEDLEGG_EKSPONERINGSSCENARIER_Brent_Kalk_SDB SMA_Mineral_AS_Brent_Kalk_SDB SMA_Mineral_AS_Brent_Dolomitt_SDB SMA_Mineral_Sammutettu_kalkki_KTT SMA_Mineral_Poltettu_kalkki_KTT SMA_Mineral_Poltettu_dolomiitti_KTT SMA_Mineral_Magnesiumhydroksidi_PM_30_PM_3045_KTT SMA_Mineral_Magnesiumhydroksidi_PM_2_PM_45_KTT SMA_Mineral_Kvartsi_KTT SMA_Mineral_Kasvuturvekalkki_KTT SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_KTT SMA_Mineral_Kalkmix_KTT SMA_Mineral_Dolomiitti_KTT SMA_Mineral_Kalkkikivi_KTT SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Sammutettu_kalkki_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Poltettu_kalkki_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Poltettu_Dolomiitti_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Kalkmix_KTT Liite_Altistumisskenaariot_SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_KTT SMA_Mineral_Slaked_Lime_MSDS SMA_Mineral_Quicklime_MSDS SMA_Mineral_Quartz_MSDS SMA_Mineral_Peat_Lime_MSDS SMA_Mineral_Magnesiumhydroxide_PM_30_PM_3045_MSDS SMA_Mineral_Magnesiumhydroxide_PM_2_PM_45_MSDS SMA_Mineral_Limestone_MSDS SMA_Mineral_Kalkmix_MSDS SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_MSDS SMA_Mineral_Dolomite_MSDS SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_MSDS SMA_Mineral_Calcined_Dolomite_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_Quicklime_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_Kalkmix_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_Kalkmix_Mild_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_MSDS Appendix_Exposure_Scenarios_to_SMA_Mineral_Calcined_Dolomite_MSDS

Other documents

Aktbilaga 14 NN Aktbilaga 21 Tekniska nämnden Region Gotland Aktbilaga 5-9 GBH Miljörätt Nacka TR M7034-18 Aktbil 11 Aktbilaga 20 Region Gotland Miljö o byggnämnden Aktbilaga 20 Region Gotland 746940 Rapport. Kontroll av externt industribuller från kalkbrott Klintebys Gotland beräkningar 746940 Bilaga 3. Bullerutbredningskarta normal drift + skutknackning dag kl. 06-18 746940 Bilaga 2. Bullerutbredningskarta normal drift + borrning dag kl. 06-18 746940 Bilaga 1. Bullerutbredningskarta normal drift dag kl. 06-18 Klagomål buller 2019-01-21 Beslut kalkutlastning Beslut kalkutlastning Aktbilaga 19 SGU 2018 03 02_555-215-2018 Beslut med anledning av anmälan om ändring av täktverksamhet(7909716) sid 7-10 2018 03 02_555-215-2018 Beslut med anledning av anmälan om ändring av täktverksamhet(7909716) sid 1-6 2019 01 09 Skrift MÖD överklagande 2018 06 07 Skrift till MMD komplettering med utredning riksintresse 2018 06 01 Utredning riksintresse 2018 02 26_403-1984-17 Underrättelse till SMA om utredning om böljeslagsmärken_180226 2018 02 09 bygglov Dom MMD 2018 01 19 Skrift anmälan upplag 2017 08 01_555-1975-2017 Föreläggande Upplag 2017 05 17 Byggnadsnämndens beslut om bygglov 2016-11-15_555-2513-2016 Angående upplag Aktbilaga 18 Trafikverket Aktbilaga 17 Gotlands Botaniska Förening SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_SDB SMA_Mineral_Lesket kalk_SDB SMA_Mineral_Kalkstein_SDB SMA_Mineral_Kalkstein_SDB (3) SMA_Mineral_Kalk_for_torvjord_SDB SMA_Mineral_Dolomitt_SDB Aktbilaga 16 Tekniska nämnden Region Gotland Aktbilaga 15 Naturvårdsverket Aktbilaga 14 Anders Odelius aktbil 13 Havs- och vattenmyndigheten SMA integritetspolicy FI - Tietosuojakäytäntö SMA integritetspolicy ENG - privacy policy 9 - Klintebys sid 601-715 8 - Klintebys sid 541-600 7 - Klintebys sid 486-540 6 - Klintebys sid 421-485 5 - Klintebys sid 351-420 4 - Klintebys sid 271-350 3 - Klintebys sid 191-270 2 - Klintebys sid 121-190 1 - Klintebys sid 1-120 Dom 181203 MMÖD 4229009 aktbil 12 länsstyrelsen Gotland Nacka TR M 7034-18 Beslut under rättegång 2018-11-16 Skrift 181102 MMD ansökan 4229009 Klintebys G Sakägarförteckning Klintebys F Villkorssammanställning Klintebys E Tillstånd Snögrinde Klintebys D Tillstånd Klintebys Klintebys C Behovsutredning Klintebys A TB Klintebys A 1 TB Bilageförteckning Klintebys