File archive

This is where you can download brochures, safety data sheets, general supply terms and conditions, etc.

Safety data sheet

Other documents

Nacka TR M7034-18 Aktbil 66 Aktbilaga 65 SGU Aktbilaga 64 Region Gotland Aktbilaga 63 Region Gotland Aktbilaga 62 Region Gotland Aktbilaga 59 länsstyrelsen Gotland sid 23-25 Aktbilaga 59 länsstyrelsen Gotland sid 11-22 Aktbilaga 59 länsstyrelsen Gotland sid 1-10 Aktbilaga 61 Aktbilaga 60 NN Aktbilaga 58 NN Aktbilaga 57 NN Aktbilaga 56 Trafikverket Aktbilaga 55 NN Aktbilaga 54 NN Aktbilaga 53 NN Aktbilaga 52 Naturskyddsföreningen Aktbilaga 51 Gotlands Botaniska Förening Aktbilaga 50 NN aktbilaga 49 NN Aktbilaga 48 Fullmakter GBHH Miljörätt NN Aktbilaga 47 NN Aktbilaga 46 NN Aktbilaga 45 GBH Miljörätt Urbergsgruppen Aktbilaga 44 Klintebyggdens framtid Aktbilaga 43 Beslut Miljö o byggnämnden Aktbilaga 42 Förslag Miljö o byggnämnden Aktbilaga 41 SGU Aktbilaga 40 MSB Nacka TR M7034-18 Aktbil 38 Nacka TR M7034-18 Aktbil 36 SV_Anvandarvillkor-for-SMA-Mineral_190401 FI_Anvandarvillkor-for-SMA-Mineral_190401 EN_Anvandarvillkor-for-SMA-Mineral_190401 Skrift 190329 MMD komplettering 4229009 Bilaga G. 190329 Bilaga F.5. 190329 Bilaga F.4. 190329 Bilaga F.3. 190329 Bilaga F.2. 190329 Bilaga F.1. 190329 Bilaga F. 190329 Bilaga E. 190329 Bilaga D. 190329 Bilaga C. 190329 Bilaga B. 190329 Bilaga A.4. 190329 Bilaga A.3. 190329 Bilaga A.2. 190329 Bilaga A.1. 190329 Bilaga A 190329 2018 Hållbarhetsrapport SMA Mineral 2018 Hållbarhetsrapport SMA Mineral AB Aktbilaga 22 Yttrande från Klintetraktens Framtid Hållbarhetsrapport 2017 2017-Hållbarhetsrapport-SMA-Mineral-AB Aktbilaga 26 NN Nacka TR M7034-18 Aktbil 25 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 11-15 SMA Mineral integritetspolicy Aktbilaga 24 Beslut Länsstyrelsen Gotland Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 16-21 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 16-21 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 6-10 Aktbilaga 23 Länsstyrelsen Gotland sid 1-5 Svea HR M 570-19 Ej slutligt beslut 2019-02-15 Aktbilaga 14 NN Aktbilaga 21 Tekniska nämnden Region Gotland Aktbilaga 5-9 GBH Miljörätt Nacka TR M7034-18 Aktbil 11 Aktbilaga 20 Region Gotland Miljö o byggnämnden Aktbilaga 20 Region Gotland 746940 Rapport. Kontroll av externt industribuller från kalkbrott Klintebys Gotland beräkningar 746940 Bilaga 3. Bullerutbredningskarta normal drift + skutknackning dag kl. 06-18 746940 Bilaga 2. Bullerutbredningskarta normal drift + borrning dag kl. 06-18 746940 Bilaga 1. Bullerutbredningskarta normal drift dag kl. 06-18 Klagomål buller 2019-01-21 Beslut kalkutlastning Beslut kalkutlastning Aktbilaga 19 SGU 2018 03 02_555-215-2018 Beslut med anledning av anmälan om ändring av täktverksamhet(7909716) sid 7-10 2018 03 02_555-215-2018 Beslut med anledning av anmälan om ändring av täktverksamhet(7909716) sid 1-6 2019 01 09 Skrift MÖD överklagande 2018 06 07 Skrift till MMD komplettering med utredning riksintresse 2018 06 01 Utredning riksintresse 2018 02 26_403-1984-17 Underrättelse till SMA om utredning om böljeslagsmärken_180226 2018 02 09 bygglov Dom MMD 2018 01 19 Skrift anmälan upplag 2017 08 01_555-1975-2017 Föreläggande Upplag 2017 05 17 Byggnadsnämndens beslut om bygglov 2016-11-15_555-2513-2016 Angående upplag Aktbilaga 18 Trafikverket Aktbilaga 17 Gotlands Botaniska Förening SMA_Mineral_Cresco_Optimal_Mg_SDB SMA_Mineral_Lesket kalk_SDB SMA_Mineral_Kalkstein_SDB SMA_Mineral_Kalkstein_SDB (3) SMA_Mineral_Kalk_for_torvjord_SDB