SMA Mineral Händelse-kategorier Händelser | SMA Mineral

Archives

HÅLLBARHETSCERTIFIERADE ENLIGT FAIR TRANSPORT

SMA Mineral AB har blivit certifierade enligt Fair Transport, Sveriges Åkeriföretags hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Certifieringen verifierar att vi följer och respekterar åkeriföretagens arbete och utveckling vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet samt socialt ansvarstagande.

BRÄND KALK BLANDAS MED FLYGASKA FRÅN PAPPERSINDUSTRIN

Ståltillverkaren Outokumpu har, tillsammans med metallforskningsinstitutet Swerim, genomfört tester där flygaska från pappersindustrin blandats med kalk för användning som slaggbildare vid ståltillverkning. SMA Mineral har ansvarat för blandning och brikettering. Genom att flygaskan delvis ersätter bränd kalk reduceras utsläppen av koldioxid till atmosfären.

PROVLEVERANS TILL SSAB

I slutet av november, endast några veckor efter att SaltX invigt testanläggningen ECRC (Electric Calciner Research Center) i Hofors, gjordes den första provleveransen till SSAB.

AVSIKTSFÖRKLARING MED SSAB OCH OVAKO

SMA Mineral tecknade avsiktsförklaring med både SSAB och Ovako avseende studie för användning av kalk från ZEQL-processen. Sedan tidigare har SMA Mineral ett liknande avtal om samarbete med Celsa.

DIALOGEN MED VÅRA MEDARBETARE FORTSÄTTER

Verktyget Winningtemp har visat sig mycket värdefullt för att samla in synpunkter kring viktiga frågor från våra medarbetare. Det här är ett steg på vägen för att nå vårt mål strategiska mål om engagerade medarbetare.

STILLESTÅND I GÅSGRUVAN

SMA Mineral har under flera år arbetat med noggranna förberedelser för att erhålla nytt miljötillstånd för verksamheten i Gåsgruvan, Filipstad. Huvudförhandling i målet hölls i slutet av mars 2023. Innan domslutet kom löpte det befintliga tillståndet ut och verksamheten tvingades stänga i slutet av april. I mitten av maj kom beskedet att Mark- och miljödomstolen avslog ansökan. SMA Mineral överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt i mitten av juni och prövningstillstånd beviljades i slutet av oktober. Det är SMA Minerals förhoppning att målet tas upp under första kvartalet 2024 och att ett beslut kommer senast under andra kvartalet.

CO2-HUB NORDLAND

SMA har deltagit i ett unikt Carbon Capture Pilotprojekt i Mo i Rana. Projektet, som pågått under 2022-2023, är det första av sitt slag i Europa. Projektet syftar till att med en CC-pilot installerad mellan Elkem och SMA Minerals anläggningar fånga in koldioxid från rökgaserna från båda företagen för att på så sätt undersöka hur det går att blanda rökgaser som skiljer sig åt i sammansättning och koldioxidhalt. Projektet är avslutat och resultaten visar på god infångningsförmåga.

SMA MINERAL OCH SALTX LANSERAR ZEQL

SMA Mineral och SaltX har sedan våren 2022 samarbetat för att tillsammans skapa en elektrifierad process för tillverkning av klimatneutral kalk i industriell skala. Den 7 juni 2023 lanserade parterna det gemensamma fabrikskonceptet och varumärket ZEQL (Zero Emission Quicklime).