Evästeet tekevät sivustosta paremman

Käytämme evästeitä (cookies), jotta sivuston käyttökokemuksesi olisi mahdollisimman hyvä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan laitteellesi.

Kahdenlaisia evästeitä

Evästeitä on kahta lajia: pysyviä ja väliaikaisia. Väliaikaisista evästeistä käytetään myös nimitystä istuntoeväste. Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, missä ne säilyvät, kunnes poistat ne itse tai kunnes ne tallentanut palvelin poistaa ne. Väliaikaiset evästeet tallentuvat laitteellesi väliaikaisesti ja ne poistuvat, kun suljet selainohjelman. Näiden evästeiden tehtävänä on helpottaa sivuston käyttöä.

 

Kehitämme sivustoa evästeiden avulla

SMA Mineral kerää evästeiden avulla tietoa siitä, miten sivuston käyttäjät käyttävät sivustoa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi se, mitkä sivut ovat suosituimpia, mitä käyttöjärjestelmiä ja selainohjelmia sivuston käyttäjät käyttävät ja kuinka usein käyttäjät saavat virheilmoituksia tietyillä sivuilla. Tietojen avulla kehitämme sivustoa ja parannamme sen toimintaa.

 

Tässä ovat tiedot käyttämistämme tärkeistä evästeistä:

Google Analytics (Lue lisää täältä)

Eväste                               Voimassaoloaika               Kuvaus

_ga                                     2 vuotta                              Käytetään käyttäjien erottamiseen toisistaan.

_gid                                    24 tuntia                            Käytetään käyttäjien erottamiseen toisistaan.

_gat                                    1 minuutti                          Käytetään pyyntöjen nopeuttamiseen.

pll_language                       1 vuosi                              Käytetään kielivalinnan määrittämiseen.

 

Jos et halua sallia evästeiden käyttöä

Jos olet aikaisemmin myöntänyt sivustolle luvan käyttää evästeitä mutta olet muuttanut mielesi, voit asettaa selainohjelman ilmoittamaan aina, kun sivusto haluaa tallentaa evästeen. Voit myös estää evästeiden tallentumisen kokonaan. Ohjeet ovat selainohjelmasi ohjeissa. Asetuksista voit estää kaikkien evästeiden tallentamisen tai hyväksyä vain ensimmäisen osapuolen evästeiden tallentamisen sekä asettaa selaimen poistamaan evästeet, kun suljet selainohjelman. Huomaathan, että sivustomme ja palvelujemme käyttö vaatii välttämättömien evästeiden sallimisen.

Tietosuojaseloste

Johdanto

Tietosuojakäytännöstämme selviää, mitä tietoja SMA Mineral -konserniin kuuluva yritys kerää, miten tietoja käytetään ja millaisia valinnan mahdollisuuksia sinulla on verkkosivustomme käyttäjänä tai vastaanottaessasi meiltä viestintää, esimerkiksi uutiskirjeemme.

Kun tässä käytännössä käytetään ilmaisuja “SMA Mineral -konserni”, “me”, “meidän” tai “meitä”, viitataan yrityksiin, jotka kyseisenä ajankohtana ovat osa konsernia. Yritykset on mainittu konsernin verkkosivuilla ja/tai lueteltu tässä asiakirjassa.

Kun käytämme tässä tietosuojakäytännössä ilmausta ”käyttäjä”, tarkoitamme henkilöä, joka käyttää palvelujamme, ja/tai henkilöä, joka käy verkkosivuillamme tai sosiaalisen median kanavillamme sekä uutiskirjeemme vastaanottajia.

Sovellettavan tietosuojasäännösten mukaan henkilötietoja saa kerätä ainoastaan “tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten”. Tietoja kerännyt taho ei saa myöhemmin käyttää niitä tavalla, joka on ristiriidassa näiden päämäärien kanssa. Tiedot keränneellä taholla tulee olla käsittelylle myös laillinen tuki, niin sanottu oikeusperuste. Henkilötietojesi käsittely perustuu yhteen tai useampaan seuraavista oikeusperusteista:

 • Käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää sopimusvelvoitteemme (“sopimus”).
 • Käsittely on tarpeen, jotta voimme täyttää jonkin toisen lain säätämän velvoitteen (“lakisääteinen velvoite”).
 • Käsittely on tarpeen perustellun etumme vuoksi, joka on painavampi kuin sinun etusi henkilötietojen suojaamisesta (“intressivertailun periaate”).
 • Joissakin erityistapauksissa, kun olet antanut suostumuksesi käsittelyyn kyseisessä tilanteessa (“suostumus”).

Useimmissa tapauksissa oikeusperusteena on sopimus, lakisääteinen velvoite tai intressivertailun periaate. Joissain tapauksissa käsittely vaatii kuitenkin suostumuksesi. Tällöin suostumuksesi pyydetään käsittelyä varten ennen sen alkamista.

Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää yksityisyys- ja tietosuojakysymyksistä. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sma@smamineral.com

Alla kuvailemme “laillisia tarkoituksia” henkilötietojesi keräämiselle sekä niiden oikeusperusteita.

Käytännön sisältö on seuraava:

 1. Oikeutesi
 2. Missä tilanteissa meidän täytyy käsitellä henkilötietojasi?
 3. Uutiskirje
 4. Sosiaalinen media
 5. Avoimet työpaikat
 6. Miten saamme tietoa sinusta?
 7. Kenen kanssa voimme jakaa tietosi?
 8. Missä henkilötietojasi käsitellään?
 9. Ota yhteyttä

Oikeutesi

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla on oikeus saada tietoa siitä, milloin ja miten käsittelemme henkilötietojasi. Tietyissä tapauksissa sinulla on lisäksi oikeus tutustua henkilötietoihisi tai vaatia niiden siirtoa, oikaisua tai poistoa. Lisätietoja oikeuksistasi alla:

 1. Oikeus saada tietoja
 2. Tietojen oikeellisuus
 3. Oikeus tietojen poistamiseen (“oikeus tulla unohdetuksi”)
 4. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 5. Tietojen siirrettävyys
 6. Oikeus tehdä huomautuksia
 7. Valitukset
 8. Vahingonkorvaus

Oikeus saada tietoja

Sinulla on oikeus saada maksutta tietoja käsittelemistämme henkilötiedoista (ns. rekisteriote). Rekisteriotetta koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siinä tulee olla allekirjoitus. Huomaa, että luovutamme vain sellaisia tietoja, joiden tiedämme varmuudella koskevan sinua. Emme voi myöskään paljastaa tietoja, jotka rikkovat jonkun muun oikeuksia. Pyyntö lähetetään alla olevaan osoitteeseen. Merkitse kirje kuoreen “tietosuoja”.

SMA Mineral AB
Box 329
682 27 FILIPSTAD

Jotta rekisteriotetta ei lähetetä väärälle henkilölle, lähetämme sen väestörekisterikeskuksen mukaiseen osoitteeseen.

Tietojen oikeellisuus

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että henkilötietosi ovat oikeelliset ja ajan tasalla. Jos havaitsemme virheellisiä tai puutteellisia tietoja, pyrimme oikaisemaan ne tai poistamme ne.

Jos tietoja oikaistaan pyyntösi perusteella, meidän täytyy ilmoittaa oikaisusta myös tahoille, joilla olemme luovuttaneet sinua koskevia tietoja. Näin ei kuitenkaan toimita, jos se osoittautuu mahdottomaksi tai meille liian suuritöiseksi. Oikeus saada tietoja tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus tietää, kenen kanssa olemme jakaneet tietosi.

Oikeus tulla unohdetuksi

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kun olet asiakkaamme tai uutiskirjeemme tilaaja. Kun asiakassuhde päättyy, poistamme henkilötietosi 12 kuukauden kuluessa, paitsi jos olemme lain mukaan velvollisia tallentamaan ne pidemmäksi aikaa (esimerkiksi kirjanpitolaki).

Asiakkaana sinulla on aina oikeus ottaa meihin yhteyttä ja pyytää henkilötietojesi poistamista. Olemme velvollisia poistamaan tiedot seuraavissa tapauksissa:

 • Jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.
 • Jos käsittely perustuu suostumukseesi ja peruutat suostumuksesi.
 • Jos käsittely suoritetaan suoramarkkinointitarkoituksessa ja kiellät tietojesi käsittelyn.
 • Jos yksilö vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka tehdään intressivertailun perusteella, eikä asiassa löydy painavampaa syytä kuin oma etusi.
 • Jos henkilötietoja on käsitelty laittomasti.
 • Jos poistaminen on pakollista lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.
 • Jos tiedot poistetaan pyyntösi jälkeen, meidän on ilmoitettava poistosta niille, jolle olemme luovuttaneet tietoja. Näin ei kuitenkaan toimita, jos se osoittautuu mahdottomaksi tai meille liian suuritöiseksi. Sinulla on myös oikeus saada tieto siitä, kenelle tietoja on luovutettu.

Käytön rajoittaminen

Joissakin tapauksissa sinulla voi olla oikeus vaatia, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Tällöin tietojesi kohdalle merkitään järjestelmissämme, että niitä voi jatkossa käyttää vain tietyissä, rajatuissa tarkoituksissa.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä koskee muun muassa tilanteita, joissa tiedot ovet mielestäsi virheellisiä ja olet pyytänyt niiden oikaisua. Tällaisissa tapauksessa voi myös pyytää, että tietojen käsittelyä rajoitetaan, kunnes tiedot on oikaistu.

Sinulle ilmoitetaan, kun rajoitusten soveltaminen päättyy.

Tietojen siirrettävyys

Henkilötietonsa luovuttaneella henkilöllä on tietyissä tapauksissa oikeus saada henkilötiedot käyttöönsä ja käyttää niitä toisessa yhteydessä (tietojen siirrettävyys). Henkilötietoja vastaanottanut taho on velvollinen auttamaan tällaisessa siirrossa. Edellytyksenä tietojen siirrettävyydelle on, että vastaanottaja käsittelee henkilötietoja sinun suostumuksellasi tai tuellasi tai täyttääkseen sopimusvelvoitteensa ja asia koskee ainoastaan itse toimittamiasi henkilötietoja.

Oikeus tehdä huomautuksia

Tietyissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

Vastustamisoikeus on voimassa, kun henkilötietoja käsitellään intressivertailun jälkeen.

Jos rekisteröity vastustaa tällaista käsittelyä, rekisterinpitäjä voi jatkaa tietojen käsittelemistä vain, jos pystyy osoittamaan henkilötietojen käsittelylle pakottavia ja perusteltuja syitä, jotka ovat painavampia kuin yksilön etu, oikeudet ja vapaudet tai mikäli käsittely tapahtuu oikeudellisten vaatimusten takaamiseksi, suorittamiseksi tai puolustamiseksi.

Yksilöllä on aina oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällaisesta kiellosta voidaan ilmoittaa milloin tahansa. Mikäli suoramarkkinointi kielletään, henkilötietoja ei enää saa käyttää tällaiseen tarkoitukseen.

Valitukset

Jos henkilötietojasi mielestäsi käsitellään sovellettavien tietosuojamääräysten vastaisesti, pyydämme sinua ilmoittamaan asiasta meille mahdollisimman pian. Voit myös kääntyä suoraan tietosuojavaltuutetun puoleen ja tehdä valituksen.

Vahingonkorvaus

Henkilö, joka on kärsinyt vahinkoa, koska hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuoja-asetuksen vastaisesti, on oikeutettu vahingonkorvaukseen henkilötietojen käsittelyyn osallistuneelta rekisterinpitäjältä tai -pitäjiltä.

Yksilö voi vaatia vahingonkorvausta rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä tai panna vireille vahingonkorvauskanteen tuomioistuimessa.

Missä tilanteissa meidän täytyy käsitellä henkilötietojasi?

Henkilötietojasi saatetaan käsitellä seuraavissa tilanteissa:

 • tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen
 • markkinointi
 • käynti verkkosivuillamme
 • uutiskirje
 • yhteydenotot sosiaalisen median kautta
 • avoimet työpaikat

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen

Jotta voisimme tarjota sinulle tuotteitamme ja palveluitamme, joudumme monissa tapauksissa käsittelemään henkilötietojasi. Tällaisia tilanteita ovat erityisesti, jos

 • olet yrityksemme asiakas
 • edustat jonkin yrityksemme asiakasta, toimimalla esimerkiksi yhteyshenkilönä.

Joissain tilanteissa meidän on otettava sinuun yhteyttä täyttääksemme tuotevastuulain säädökset. Käsittelyn oikeusperuste on tällaisessa tilanteessa lakisääteinen velvoite. Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan, kun vastuumme jatkuu sovellettavan tuotevastuulain mukaan.

Asiakkaidemme ja heidän yhteyshenkilöidensä tietoja käsitellään CRM-järjestelmässämme, jonka nimi on M3. Suhteessa rekisteröityyn se muodostaa kolmannen osapuolen.

Asiakas

Jos sinä tai edustamasi yritys ostatte meiltä tuotteita tai palveluita, meidän on useimmissa tapauksissa käsiteltävä henkilötietojasi. Erityisesti, jotta

 • voimme tunnistaa sinut asiakkaaksi
 • voimme toteuttaa sopimusvelvoitteemme koskien tuotteiden ja palvelujen toimittamista
 • voimme käsitellä valituksia ja reklamaatioita
 • voimme muilla tavoin valvoa oikeuksiamme ja täyttää välisemme sopimuksen sopimusvelvoitteet.

Käsittelemiämme tietoja voivat olla muun muassa yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) sekä, jos kyseessä on henkilöyritys, myös henkilötunnus.

Yllä kuvatut käsittelytilanteet ovat edellytys sille, että pystymme toimittamaan ostamasi tuotteen tai palvelun. Käsittelyn oikeusperuste on tällaisessa tilanteessa sopimusvelvoitteen täyttäminen.

Käsittelemme henkilötietojasi asiakkuutesi jatkumisen ajan sekä 12 kuukautta sen jälkeen.

Asiakkaan edustaja

Jos olet asiakasyrityksemme työntekijä tai edustat muulla tavoin tällaista yritystä, meidän on yleensä käsiteltävä henkilötietojasi, erityisesti, jotta

 • voimme tunnistaa sinut asiakkaan yhteyshenkilöksi,
 • voimme täyttää sopimusvelvoitteemme yritystä kohtaan koskien tuotteiden ja palvelujen toimittamista
 • voimme käsitellä mahdolliset valitukset ja reklamaatiot
 • voimme muilla tavoin valvoa oikeuksiamme ja täyttää välisemme sopimuksen sopimusvelvoitteet.

Käsittelemämme tiedot voivat sisältää yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

Yllä kuvatut käsittelytilanteet ovat edellytys sille, että pystymme toimittamaan työnantajasi tai vastaavan tahon ostaman tuotteen tai palvelun. Asiakkaamme edustajan emme kuitenkaan ole sopimussuhteessa kanssasi. Siksi henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on intressivertailun periaate.

Käsittelemme henkilötietojasi työnantajasi tai vastaavan tahon asiakkuuden jatkumisen ajan sekä 12 kuukautta sen jälkeen.

Kiinnostus tuotettamme tai palveluamme kohtaan

Jotta voisimme tarjota sinulle tuotteitamme ja palvelujamme, joudumme monissa tapauksissa käsittelemään henkilötietojasi. Tällaisia tilanteita ovat erityisesti, jos

 • olet pyytänyt tarjousta tuotteistamme
 • olet ilmoittanut tietosi meille sellaisen tapahtuman yhteydessä, jonka olemme järjestäneet tai johon osallistuimme.

Käsittelemämme tiedot rajoittuvat tietoihin, jotka olet itse luovuttanut yhteydenoton yhteydessä, yleensä siis yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).

Tuotteidemme ja palveluidemme markkinoimisen mahdollistamisen lähtökohta on, että intressimme käsitellä henkilötietojasi on painavampi kuin sinun intressisi, ettei henkilötietojasi käsitellä. Siksi käsittelyn oikeusperuste on intressivertailun periaate.

Jos olet pyytänyt/vastaanottanut tarjouksen, säilytämme tietojasi kuuden kuukauden ajan tarjouspyyntösi vastaanottamisesta. Jos olet luovuttanut tietosi verkkosivujen kautta lähetetyn tiedustelun yhteydessä tai jossain tapahtumassa, säilytämme tietojasi kolmen kuukauden ajan niiden luovuttamisesta.

Markkinointi

Käsittelemme erilaisia henkilötietoja tarkoituksena markkinoida tuotteitamme tai palveluitamme suoraan sinulle. Tällaista tarkoitusta varten voimme olla yhteydessä sinuun esimerkiksi kirjeitse, puhelimella tai sähköpostilla.

Jotta tietyn sähköpostilla lähetettävän uutiskirjeen tai vastaavan lähetyksen peruminen olisi mahdollista, jokaisessa lähetyksessä on ohjeet, kuinka tulevia yhteydenottoja voi välttää.

Perusteltu intressi tällaiselle käsittelylle on vanhojen tai uusien tuotteidemme tai palveluidemme markkinointi. Siksi käytämme yhteystietojasi (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja kiinteistötunnusta.

Käsittelemme henkilötietojasi edellämainituissa tarkoituksissa sinun tai työnantajasi asiakkuuden jatkumisen ajan sekä 12 kuukautta sen jälkeen.

Käynti verkkosivuillamme

www.smamineral.com

Kävijän vieraillessa verkkosivuillamme, www.smamineral.se käytämme kolmannen osapuolen palveluita, joiden avulla keräämme tietoja kävijöiden toiminnasta. Yleensä käytössä ovat Google Analytics ja Adobe Typekit.

Pyrimme näin selvittämään verkkosivujen eri osien kävijämäärät. Tietoja käsitellään tunnistamatta henkilöitä. Emme yritä selvittää verkkosivujemme kävijöiden henkilöllisyyttä, emmekä myöskään salli kolmansien osapuolten harjoittavan tällaista toimintaa. Jos haluamme kerätä tunnistettavia tietoja verkkosivujemme kautta, ilmoitamme siitä etukäteen. Tällaisissa tapauksissa ilmoitamme, kun aiomme kerätä henkilötietoja ja kerromme, mitä aiomme niiden avulla tehdä.

Evästeiden käyttö

Voit lukea lisää evästekäytännöstämme Cookie policy tietosuojakäytännössämme.

Uutiskirje

Tilastoimme sähköpostien avaamista tarkoituksena seurata uutiskirjeen vastaanottoa ja kehittää uutiskirjettämme. Sähköpostiosoitteesi on yksi tietolaji, jota käsittelemme.

Jos olet asiakas tai sen edustaja, voi lähettämisen oikeusperustana olla intressivertailun periaate. Olet saattanut antaa suostumuksesi uutiskirjeen vastaanottamiselle jossain tapahtumassa tai muun yhteydenoton seurauksena. Riippumatta siitä, mikä tietojesi käsittelyn oikeusperuste on, sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta niitä ilmoittamalla meille asiasta.

Sähköpostiosoitettasi käsitellään yllämainitussa tarkoituksessa, kunnes kiellät lähetykset.

Sosiaalinen media

Jos lähetät meille viestin sosiaalisen median, kuten Facebookin tai LinkedInin kautta, viesti säilytetään 3 kuukauden ajan. Viestiä ei jaeta muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa.

Avoimet työpaikat

Jos luovutat tietoja mahdollisen työpaikkahakemuksen yhteydessä, niitä käytetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

 • hakemuksen arviointi
 • yhteydenotot
 • lakisääteisten vaatimusten täyttäminen.

Emme jaa rekrytointiprosessin aikana luovuttamiasi tietoja kolmansien osapuolten kanssa markkinointitarkoituksessa. Emme myöskään säilytä tietojasi Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella.

Luovuttamiasi tietoja tullaan säilyttämään turvallisesti joko meidän ja/tai henkilötietojen käsittelijämme toimesta.

Mitä tietoja pyydämme ja miksi?

Keräämme ainoastaan ne tiedot, jotka tarvitsemme, jotta voimme toteuttaa ilmoittamamme tarkoituksen, emmekä säilytä niitä pidempään kuin on tarpeen.

Pyytämiämme tietoja käytetään, kun pyritään arvioimaan soveltuvuuttasi tehtävään. Sinun ei tarvitse luovuttaa pyytämiämme tietoja, mutta tämä voi vaikuttaa hakemukseesi.

Hakemusvaihe

Jos haet töitä, rekrytointikonsultti voi kerätä tietoja sinusta meidän lukuumme.

Pyydämme sinua luovuttamaan henkilötietojasi, muun muassa nimesi ja yhteystietosi. Esitämme kysymyksiä myös aiemmasta kokemuksestasi ja koulutuksestasi, jotka liittyvät hakemaasi työpaikkaan.

Jos rekrytointiprosessin päätteeksi sinulle ei tarjota työpaikkaa, saatamme tiedustella, haluatko että tietojasi säilytetään 12 kuukauden ajan rekrytointiprosessin päättymisestä mahdollisia tulevia rekrytointeja varten. Jos vastaa myöntävästi, eli annat suostumuksesi, saatamme ottaa yhteyttä, mikäli muita sopivia tehtäviä ilmaantuu.

Rekrytointikonsultin apu

Jos käytämme apuna rekrytointikonsulttia, välitämme henkilötietosi hänelle. Tällaisessa tapauksessa rekrytointikonsultti toimii kolmantena osapuolena suhteessa sinuun. Teemme sopimuksen kaikkien tällaisten palkattujen rekrytointikonsulttien kanssa, jotta voimme varmistaa, että he noudattavat ehtojamme. Sopimuksiin sisältyy määräykset, että henkilötietoja ei saa käyttää millään tavoin ohjeidemme vastaisesti. He eivät myöskään saa jakaa henkilötietojasi minkään ulkopuolisen organisaation kanssa. Heitä koskee myös velvollisuus säilyttää henkilötietoja turvallisesti ja vain määrittelemämme ajan.

Jos sinulla on kysyttävää tavoista, joilla rekrytointikonsultti käyttää henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen sma@smamineral.com. Saat lisätietoja siitä, mitkä palveluntarjoajat ovat käsitelleet henkilö tietojasi.

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Jos rekrytointiprosessissa ei päädytä tarjoamaan sinulle töitä, luovuttamiasi tietoja säilytetään 12 kuukauden ajan rekrytointiprosessin päättymisestä, jotta voimme osoittaa täyttäneemme lakisääteiset velvoitteemme.

Miten saamme tietoa sinusta?

Luovuttamasi tiedot

Keräämme henkilötietoja useilla eri tavoilla. Henkilötietoja saatetaan kerätä esimerkiksi, kun luovutat itse tietojasi tehdessäsi tilauksen tai jättäessäsi tarjouspyynnön. Saatamme kerätä sinusta seuraavia henkilötietoja:

 • yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • henkilötunnus
 • aiempien tilaustesi tiedot

Saatamme kerätä seuraavanlaisia tietoja sinua koskien:

Kun ostat tuotteitamme tai käyt verkkosivuillamme, keräämme automaattisesti sinua koskevia tietoja:

 • yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • ostohistoria
 • tietoja tavoista, joilla olet yhteydessä meidän kanssa (kuinka käytät verkkosivujamme, mukaan lukien sivujen vastausajat, latautumisvirheet, kuinka saavuit verkkosivuille ja poistuit sieltä)
 • tietoja tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi (kuten IP-osoite, kieliasetukset, internetselaimen asetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, alusta ja näytön tarkkuus).

Arkaluontoiset tiedot

Emme yleensä kerää arkaluonteisia henkilötietoja (rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofisista vakaumusta, ammattiliiton jäsenyyttä ja terveyteen tai seksuaaliseen elämään liittyviä koskevia tietoja). Saatamme toisinaan kuitenkin kerätä ruoka-aineallergioita koskevaa tietoa yhteydessä tapahtumiin, joissa on tarjoilua. Nämä tiedot tallennetaan vain tapahtuman päättymiseen saakka.

Lainsäädännöllisestä näkökulmasta henkilötunnus ei ole arkaluonteista tietoa, mutta siinä määrin, kun säilytämme henkilötunnuksia, käsittelemme niitä erityistä huolellisuutta noudattaen.

Kenen kanssa voimme jakaa tietosi?

Jotta voimme suojata oikeutesi jakaessamme tietoa palveluntarjoajiemme tai muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa, jakaminen tapahtuu aina kirjallisen sopimuksen puitteissa. Sopimuksessa säädellään vastaanottajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Emme koskaan myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos et ole antanut siihen suostumustasi. Emme myöskään koskaan jaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin, jos et ole antanut siihen suostumustasi. Samoin kuin meidän lähettämämme ei-toivotun markkinointimateriaalin kohdalla, sinulla on lakisääteinen oikeus kieltää kolmatta osapuolta, jolle olemme suostumuksellasi luovuttaneet henkilötietosi, lähettämästä sinulle jatkossa materiaalia markkinointitarkoituksessa. Jos haluat kieltää henkilötietojesi käytön tässä tarkoituksessa, sinun täytyy kuitenkin ottaa suoraan yhteyttä kolmanteen osapuoleen.

Saatamme jakaa henkilötietojasi seuraavien toimijoiden kanssa:

 • SMA Mineral -konserniin kuuluvat yritykset
 • toimittajamme

Konserniyhtiöt

Saatamme jakaa henkilötietojasi SMA Mineral Groupiin kuuluvien yritysten kanssa. Henkilötietoja jaetaan, koska yrityksillä on erilaisia tehtäviä, esimerkiksi myynnin ja tuotannon tehtävissä, vaikka asiakkaana olisit tekemisissä vain yhden yrityksen kanssa.

Toimittajat

Saatamme jakaa henkilötietojasi toimittajiemme kanssa, jotka muodostavat kolmannen osapuolen suhteessaan sinuun. Toimittajamme joutuvat käsittelemään henkilötietoja erilaisissa yhteyksissä, jotta he voivat toteuttaa meidän ostamamme palvelut tai jotta voimme kehittää tuotteitamme ja palveluitamme.

Toimittajiemme kanssa solmimamme sopimukset säätelevät niiden kanssa jaettujen henkilötietojen käsittelyä. SMA Mineral -konsernin yritykset ja toimittajat ovat erillisiä juridisia yksiköitä. Emme näin ollen voi joutua vastuuseen, jos ne eivät noudata sovellettavaa lainsäädäntöä. Jos sinulla on kysyttävää tavoista, joilla toimittaja käyttää henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä osoitteessa sma@smamineral.com, niin voit saada lisätietoja siitä, mitkä palveluntarjoajat ovat käsitelleet henkilötietojasi.

Missä henkilötietojasi käsitellään?

Käsittelemme henkilötietojasi pääasiassa Ruotsissa, Suomessa, Virossa, Bulgariassa ja Norjassa. On mahdollista, että niitä siirretään johonkin toiseen EU-maahan.

Ota yhteyttä

Jokainen yritys vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelystä edellä kuvatulla tavalla sekä noudattaa oman maansa tietosuojalainsäädäntöä. SMA-konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt:

Yhtiö                       Y-tunnus         Toimipaikka
SMA Mineral AB     556206-3874     Filipstad, Ruotsi
SMA Mineral Persberg AB     556364-2338     Filipstad, Ruotsi
SMA Mineral Logistik & Entreprenad AB     556164-8857     Filipstad, Ruotsi
SMA Svenska Mineral AB     556305-1241     Filipstad, Ruotsi
SMA Mineral AB     977048931     Oslo, Norja
SMA Mineral AB     10328701     Tallinna, Viro
SMA Eesti AS     10569570     Tallinna, Viro
SMA Mineral Oy     1572824-8     Helsinki, Suomi
SMA Karbonater AB     556284-3432     Filipstad, Ruotsi
Juvéls Åkeri AB     556193-2012     Filipstad, Ruotsi
Svensk Oljeåtervinning AB     556349-1355     Västerås, Ruotsi
SMA Nordland AS     984534701     Skjerstad, Norja
SMA Mineral Holding AB     556672-8191     Filipstad, Ruotsi
SMA Mineral BV     33293316     Amsterdam, Alankomaat
SMA Mineral Mark AB     556256-4509     Filipstad, Ruotsi
SMA Mineral EOOD     121393885     Sofia, Bulgaria
SMA Mineral Bourgas Var OOD     000065763     Bourgas, Bulgaria
Tradex AD     126064744     Dimitrovgard, Bulgaria

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut voi aina osoittaa sähköpostiosoitteeseen sma@smamineral.com.

Muutokset

Pidätämme oikeuden päivittää tätä käytäntöä tarvittaessa. Tietosuoja käytäntö on päivitetty viimeksi 27.6.2019.