Berga

Bergan kalkkilouhos Falköpingissä on ollut toiminnassa jo useiden satojen vuosien ajan. SMA Mineral on louhinut siellä kalkkikiveä vuodesta 1999 lähtien. Bergasta louhittu kalkkikivi murskataan ja jalostetaan maatalouskalkiksi ja sen lisämineraaleiksi. Bergan moderni ja monipuolinen laitos sopii myös tuotteiden räätälöintiin.

BERGA VALMISTAA

Yhteystiedot

BERGA

Jesper

Samuelsson

Aluepäällikkö, Gåsgruvan ja Berga

0046 70 284 35 09