Bodan

Bodan kalkkitehdas
SMA Mineral osti Bodan kalkkitehtaan vuonna 1986. Tehdasta on modernisoitu ja toimintaa kehitetty jatkuvasti siitä lähtien. Bodassa tuotetaan poltettua kalkkia lähellä sijaitsevasta Jutjärnin kalkkiesiintymästä saatavasta kiviaineksesta. Poltetun kalkin tuotanto tapahtuu Maerzin kaksoiskuilu-uunissa. Myös mahdollisuus jauhatukseen ja brikettien tuotantoon on olemassa. Asiakkaat tulevat pääosin teräs-, rakennus- ja kemianteollisuudesta.

Yhteystiedot

BODA

Lars

Carlsson

Tehdaspäällikkö, Rättvik, Boda, Kullsberg, Jutjärn

0046 70 373 28 15