Gåsgruvan

Gåsgruvanilla on pitkä historia. Kalkkikiven louhinta alkoi siellä jo vuonna 1852. 1950-luvun puolivälissä rakennettiin kaksi kiertouunia kalkkikiven polttoa varten.

SMA Mineral osti Gåsgruvanin vuonna 1980 Uddeholmilta. Kalkkia poltettiin Gåsgruvanissa vuoteen 1990 asti ja sitä louhittiin kahdella tasolla maan alla.

Nykyään kalkkikiveä louhitaan avolouhoksesta. Kalkkikivi ja sivukivi murskataan kaivoksen eri tasoilla mobiilimurskaimella ja lajittelimella, jotka sijoitetaan räjäytetyn kivimassan viereen. Tuotteet kuljetetaan tehdasalueelle, jossa ne varastoidaan kasassa tai varastoteltassa ennen käyttöönottoa. Murskatut lopputuotteet varastoidaan siiloon tai suursäkkeihin ja toimitetaan rakennusteollisuuden, asfaltin valmistuksen, maatalouden ja järvien kalkituksen asiakkaillemme.

GÅSGRUVAN VALMISTAA

Yhteystiedot

GÅSGRUVAN

Jesper

Samuelsson

Tehdaspäällikkö, Gåsgruvan ja Berga

0046 70 284 35 09