Jutjärn

Jutjärn

Jutjärnin kalkkilouhos
Kalkkikiven louhinta SMA Mineralin omiin kalkkiuuneihin Taalainmaalla.

Jalostukseen kuuluvat etsintä, louhinta, räjäytys, murskaus, seulonta, varastointi ja lastaus ajoneuvoihin.

Tärkeimmät asiakkaat: SMA Mineralin uunit Rättvikissä ja Bodassa sekä Kullsbergin tehdas (järvien kalkitus ja teollisuuden täyteaineet).

JUTJÄRN VALMISTAA

Yhteystiedot

JUTJÄRN

Lars

Carlsson

Tehdaspäällikkö, Rättvik, Boda, Kullsberg, Jutjärn

0046 70 373 28 15