Kullsberg

Kullsbergin kalkkitehdas

Jutjärnin kalkkilouhoksesta tulevan kalkkikiven jalostus. Murskaus ja jauhatus myllyssä.

Tärkeimmät käyttökohteet: järvien kalkitus, rakennusteollisuus ja maatalous.

KULLSBERG VALMISTAA

Yhteystiedot

KULLSBERG

Lars

Carlsson

Tehdaspäällikkö, Rättvik, Boda, Kullsberg, Jutjärn

0046 70 373 28 15