Kaikkein ensisijaisinta on työ hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Näin sanoo Svante Fielding, joka aloitti 1. syyskuuta SMA Mineralin uutena toimitusjohtajana. – SMA Mineralissa on aito kunnianhimo aikaansaada sekä kestävää että kannattavaa kehitystä. Se on valtavan innostavaa.

Svantella on 20 vuoden kokemus johtotehtävistä eri toimialoilta, kulttuureista ja maista.

Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Rolls-Royce Marinella ja Caterpillar Propulsionilla. SMA Mineralin omistaja ja aiempi toimitusjohtaja on merkittävä syy siihen, että 55-vuotias Svante päätti nyt astua SMA Mineralin toimitusjohtajan saappaisiin.

– Minulla ja Daniel Juvélilla on selkeä yksimielisyys siitä, miten yritystä tulee viedä eteenpäin, hän kertoo ja jatkaa: – En ole täällä hallinnoidakseni, vaan täällä on aito tahto ja myös voima saada aikaan muutosta. Se on valtavan innostavaa.

Kunnianhimoiset tavoitteet kestävyystyössä

Svantella on selkeä tehtävä: johtaa SMA Mineralin kehittymistä kestäväksi ja toimialan johtavaksi yritykseksi. Yleistavoitteena on kestävä, pitkäjänteinen ja kannattava kehitys.

– Hiilidioksidipäästöjä koskeva työ on ensisijaisinta, hän sanoo ja jatkaa: – Kestävyys on ykkösprioriteetti, ja teemme jatkuvasti töitä sen eteen joka tasolla toimintamme kaikissa osissa.

Svante kertoo, että SMA tekee suuria investointeja ja toteuttaa useita projekteja kestävyyden edistämiseksi.

– Asia on akuutti ennennäkemättömällä tavalla. Kyse on sekä yrityksen että planeetan selviytymisestä.

Takaisin

Svante

Fielding

Uutisia SMA Mineralilta

NOTIS

SMA Mineral and SaltX launch ZEQL – an electrified factory concept for climate-neutral lime production

Since spring 2022, the two companies have been working together to create an electrified concept for industrial-scale climate-neutral lime production. Last summer, SMA Mineral became a shareholder in SaltX Technology by acquiring 15% of the company. Now, the parties are launching a joint factory concept and brand, ZEQL (Zero Emission Quicklime), to raise awareness of the concept and highlight the importance of limestone in modern society. The first factory is expected to be completed by 2025.

NOTIS

SMA Mineral och SaltX lanserar ZEQL – ett elektrifierat fabrikskoncept för tillverkning av klimatneutral kalk

Bolagen har sedan våren 2022 samarbetat för att tillsammans skapa en elektrifierad process för tillverkning av klimatneutral kalk i industriell skala. Under förra sommaren gick SMA Mineral in som delägare i SaltX Technology genom att förvärva 15% av bolaget. Nu lanserar parterna ett gemensamt fabrikskoncept och varumärke, ZEQL (Zero Emission Quicklime), med ambitionen att förklara tillverkningskonceptet och tydliggöra kalkens betydelse i samhället och industrin. Den första fabriken ska stå klar under 2025.