Kalkki parantaa elämänlaatua

Jos yrität elää päivän ilman kalkkia,
huomaat pian olevasi nälkäinen ja janoinen sekä palelevasi

Kalkki on luonnollinen ja tärkeä osa arkea, mutta joskus se jää liian vähälle huomiolle. Kalkkia tarvitaan juomaveden ja ilman puhdistamiseen vaarallisista savukaasuista. Sitä tarvitaan myös rikastamaan viljelymaata ja ehkäisemään vesistöjen happamoitumista. Kalkkia on jossakin muodossa myös monissa käyttämissämme elintarvikkeissa.

Rauta- ja terästeollisuudessa kalkkia tarvitaan epäpuhtauksien poistamiseen ja teräksen suojaamiseen hapettumiselta. Lisäksi sitä käytetään paperinvalmistuksessa ja kaivosteollisuudessa. Vihreässä siirtymässä kalkkia tarvitaan esimerkiksi vihreän teräksen ja vihreän selluloosan valmistuksessa.

Kalkki on myös tärkeä osa toimivaa infrastruktuuria. Tiet päällystetään asfaltilla, jossa kalkkia käytetään täyteaineena ja sitomaan bitumi kiviainekseen. Kalkkipohjaisia stabilointimateriaaleja käytetään myös maaperän vahvistamiseen, mikä mahdollistaa talojen ja teiden rakentamisen haastavissakin maaperäolosuhteissa. Rakennusteollisuudessa kalkkituotteita käytetään sementissä ja betonissa sekä tiivistepahvin tuotannossa.

Kalkki ympäristössä

Järvien kalkitus
Järvien kalkitus
Järviä kalkitaan luonnollisen pH-arvon palauttamiseksi ja happamoitumisen kasveille ja eläimille aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi. Kalkituksen ansiosta useimpien lajien populaatio palautuu nopeasti normaaliksi ja pääsee leviämään aiemmin happamoituneissa vesistöissä.
Ilmanpuhdistus
Ilmanpuhdistus
Lämpövoimalaitoksissa ja teollisuudessa käytetään kalkkituotteita savukaasujen puhdistukseen. Neutraloimalla ja saostamalla epäpuhtaudet kalkkipohjaisilla tuotteilla savukaasusta saadaan puhdistettua rikki, kloori ja fluori, ennen kuin ne poistuvat savupiipun kautta.

Kalkki kotona

Vedenpuhdistus
Vedenpuhdistus
Vedenpuhdistuksessa kalkkia käytetään ph-arvon nostamiseen säädettäessä veden kovuutta, mutta myös haitallisten humusyhdisteiden, hiukkasten ja metallien pitoisuuksien minimoimiseen juomavedessä.
Pakkaukset
Pakkaukset
Pakkausten valmistuksessa kalkkia käytetään paperimassassa täyteaineena ja läpinäkyvyyden vähentämiseen sekä sileän ja painoystävällisen pinnan mahdollistamiseen.
Elintarvikkeet
Elintarvikkeet
Viljat ja vihannekset menestyvät parhaiten viljelymaassa, jossa on oikea ph-tasapaino. Kalkki vähentää happamuutta, mikä tekee elintarvikkeista ravinteikkaampia. Kalkkia käytetään myös sokerijuurikkaista uutetun sokerimehun puhdistamiseen.

Kalkki teollisuudessa

Terästeollisuus
Terästeollisuus
Teräksen tuotannossa kalkkia tarvitaan epäpuhtauksien poistamiseen, mutta myös muodostamaan kuonaa, joka suojaa terästä hapettumiselta. Teräsuunin tulenkestävän vuorauksen suojaamiseksi konvertterissa tai metallinsulatusuunissa tarvitaan myös dolomiittia.
Paperi ja selluloosa
Paperi ja selluloosa
Paperi- ja selluloosateollisuuden sulfaattiprosesseissa käytetään suuria määriä poltettua kalkkia, joka on tärkeä linkki kemikaalien kierrätyssyklissä. Kalkkia käytetään myös paperitehtaiden veden ja savukaasujen puhdistukseen.
Kaivosteollisuus
Kaivosteollisuus
Kalkkituotteilla on itsestään selvä paikkansa kaivoksen koko tuotantosyklissä. Kaivosteollisuudessa kalkkia tarvitaan ph-arvon säätelyyn sekä stabilointiin, kuivatukseen, täyttämiseen ja suodattamiseen. Nykyaikainen kaivostoiminta vaatii sekä kalkkikiveä että poltettua ja sammutettua kalkkia.

Kalkki infrastruktuurissa

Tiet
Tiet
Tiet, pysäköintialueet ja muut tasaiset pinnat päällystetään asfaltilla, jossa kalkkia käytetään täyteaineena ja sitomaan bitumi kiviainekseen. Kalkkipohjaisia materiaaleja käytetään myös maaperän stabilointiin rakennettaessa teitä vaikeissa maaperäolosuhteissa.
Sillat ja tunnelit
Sillat ja tunnelit
Kalkki on tärkeä osa tavanomaista betonia, jota käytetään siltojen, tunneleiden ja muun infrastruktuurin rakentamiseen. Kalkilla on paljon hyviä ominaisuuksia: se on luontaisesti voitelevaa ja tärinää vaimentavaa, ja se reagoi harvoin negatiivisesti muiden aineiden kanssa.
Rakentaminen
Rakentaminen
Rakennusteollisuudessa kalkkikiveä ja sammutettua kalkkia käytetään sementissä ja betonissa, joita käytetään esimerkiksi rakennuselementteihin ja talojen perustuksiin. Kalkkia käytetään lisäämään massan määrää, mutta myös parantamaan betonin liikkuvuutta. Hienoksi jauhettu kalkki on myös yksi aluskermin valmistuksen ainesosista.

Kalkki maataloudessa

Maanparannus
Maanparannus
Viljelymaata rikastetaan kalkilla, joka tasapainottaa happamoitumista ja parantaa maaperän ominaisuuksia. Oikea kalkkitasapaino helpottaa myös maaperän muokkaamista ja parantaa maaperän kykyä imeä vettä ja viljelykasvien kasvamiseen tarvittavaa fosforia.
Rehu
Rehu
Eläimillä kalsium edistää luuston kehittymistä, hermoston normaalia toimintaa sekä esimerkiksi maidon ja munien tuotantoa. Kalkki on luonnollinen osa eläinten rehua, sillä se auttaa täyttämään eläinten ravitsemustarpeet.