Kalkki puhdistaa lämpövoimalaitosten savukaasut

Kalkki on reaktiivisuutensa ja puhtautensa ansiosta haluttu vaihtoehto savukaasujen puhdistukseen.

Poltettu ja sammutettu kalkki ovat siksi välttämättömiä kulutushyödykkeitä sekä teollisuudessa että energia-alalla. Kalkin suuri kuluttaja on Norrköpingissä sijaitseva Händelöverketin lämpövoimalaitos, joka on käyttänyt savukaasujen puhdistukseen suuria määriä SMA Mineralin kalkkituotteita viime keväästä lähtien.

Norrköpingissä sijaitseva Händelöverket on yksi Ruotsin suurimmista lämpövoimalaitoksista. Energiakonserni E.ONin omistama ja operoima laitos tuottaa kaukolämpöä, sähköä ja prosessihöyryä asiakkaille koko Norrköpingin alueella.

– Kattiloissamme poltetaan kotitalouksien ja yritysten jätteitä sekä biopolttoaineita, kuten metsähaketta ja kierrätyspuuta, kertoo tehtaan tuotantopäällikkö Mattias Redeborn. Händelö tuottaa energiaa asiakkaille Norrköpingin ja Söderköpingin kaupunkialueilla, mutta myös Norrköpingin pohjoispuolella aina Åbyhyn asti. Vuosittainen tuotanto on yhteensä yli 1 600 GWh.

Kalkkia savukaasujen puhdistamiseen

Jätteiden polttaminen laitoksen kattiloissa tuottaa savukaasuja, jotka on puhdistettava haitallisista aineista ennen kuin ne pääsevät ilmakehään. Puhdistus tapahtuu niin, että epäpuhtaudet neutralisoidaan ja saostetaan kalkkipohjaisilla tuotteilla ennen kuin savukaasut pääsevät ulos savupiipusta.

– Käytämme useita menetelmiä – kuivia, puolimärkiä ja märkiä – kondensaatin puhdistamiseen, kertovat prosessi-insinööri Sara Bergqvist ja käyttöpäällikkö Jesper Casperson. Kaikissa menetelmissä tarvitaan kalkkia jossain muodossa. Puhdistusprosesseissa käytetään poltettua ja sammutettua kalkkia, kalkkikivijauhoa ja dolomiittia.

– Ostamme ja varastoimme sekä poltettuja että sammutettuja tuotteita”, Sara ja Jesper jatkavat. Sammutamme poltettua kalkkia jossain määrin myös itse. Sammutus tapahtuu

vettä lisäämällä. Kalkkia tarvitaan pääasiassa sitomaan savukaasuista happamia komponentteja, kuten suola- ja rikkihappoa.

Kattavat testit

Händelöverket on yksi neljästä E.ONin omistamasta lämpövoimalaitoksesta Ruotsissa. Muut sijaitsevat Tukholmassa, Örebrossa ja Malmössä.

– Tukholman tehtaamme on vuodesta 2019 lähtien ostanut kalkkinsa SMA Mineralilta, kertoo Sofia Borg, E.ONin Aditivin kategoriapäällikkö. Koska yhteistyö on toiminut hyvin, SMA Mineralin tuotteita päätettiin testata myös Norrköpingissä. Testit aloitettiin alkukeväästä ja toukokuussa tehtiin päätös yhteistyön jatkamisesta.

– Testit olivat kattavia ja asettivat korkeat vaatimukset SMA Mineralille, Sofia Borg jatkaa. Testijakson aikana vaadittiin lähes päivittäisiä kalkkitoimituksia, jotka toimivat moitteettomasti. Koimme myös, että SMA Mineralin henkilökunta osallistui Jarek Fastlindin johdolla testaamiseen aktiivisesti ja antoi meille tarvitsemaamme apua. Myös kalkin laatu on arvioitu.

– On sanomattakin selvää, että markkinoilla on sekä hyvä- että huonolaatuista kalkkia,

Sara Bergqvist sanoo. Me asetamme vaatimuksia muun muassa sille, miten kalkki halkeilee sammutuksen aikana, mutta myös kalkin kovuudelle. Kova kalkki kuluttaa työkaluja ja laitteita pehmeämpää enemmän.

Suuret määrät

Kun päätös tehtiin, toimitukset ovat jatkuneet täydessä mittakaavassa. Norrköpingiin saapuu tavallisesti vähintään yksi kuorma viikossa. Kalkki kuljetetaan irtotavarana kuorma-autoilla ja ruiskutetaan suuriin siiloihin, joissa sitä varastoidaan.

Volyymit ovat suuria. E.ONin arvioidaan ostavan SMA Mineralilta sekä Tukholman että Norrköpingin laitoksille vuoden aikana noin 6 000 tonnia poltettua kalkkia ja 150 tonnia sammutettua kalkkia.

Ympäristö on tärkein asia

E.ONille, kuten muillekin energiayhtiöille, ympäristöasiat ovat keskeisen tärkeitä.

– Päästömääräyksiä tiukennetaan jatkuvasti. Sama koskee niitä kaatopaikkoja koskevia vaatimuksia, joille laitostemme tuhka päätyy, sanoo Jesper Casperson. Välillisesti tämä vaikuttaa myös toimittajiimme.

Operatiivinen johtaja Mattias Redeborn on samoilla linjoilla.

– Omien prosessiemme ilmastojalanjälkeä seurataan tarkasti, mutta arvioimme myös

toimittajiemme vastuullisuustyötä. Olemme tietoisia SMA Mineralin toiminnasta ZEQL:ssä, ja arvostamme sitä, että he pyrkivät aktiivisesti vähentämään CO2-päästöjään.

Takaisin

Pasi

Naukkarinen

Uutisia SMA Mineralilta

NOTIS

Pressrelease

SMA Mineral and Infinium in collaboration to further strengthen industrial projects in Norway.