Kalkin fantastinen maailma

Kalkkikivi ja dolomiitti luovat perustan monenlaisille kalkkikivituotteille, joiden ominaisuudet ja käyttökohteet vaihtelevat. Monet asiat, jotka ovat meille itsestään selviä, eivät olisi mahdollisia ilman kalkkia.
Kalkki neutraloi happamoituneet maa-alueet ja vesistöt. Kaivos- ja metalliteollisuuden tärkeisiin prosesseihin tarvitaan kalkkia, ja sen avulla saadaan haluttuja ominaisuuksia paperiin, maaleihin ja muoveihin. Kalkkia tarvitaan myös rakennusalalla tärkeiden materiaalien eli betonin ja sementin valmistukseen. Maatalouskin on riippuvainen kalkista ja sitä käytetään maaperän vahvistamiseen teitä ja rautateitä rakennettaessa. Edellä mainittujen lisäksi kalkilla on paljon muitakin käyttökohteita.

Tervetuloa kalkin fantastiseen maailmaan!