Yhteiskunnan vakaa perusta

Ei ole liioiteltua sanoa, että moderni infrastruktuuri on riippuvainen betonista ja asfaltista, joissa molemmissa kalkki on keskeisenä osana. Kalkki on tärkeää myös maaperän vahvistamisessa: se luo vankan perustan niin rakennuksille kuin teillekin.