Kaivokset ja metallit

Kalkkituotteet ovat tärkeässä asemassa kaivosten tuotannossa. Kalkin luonnollinen vahvuus on pH:n säätely, mutta sitä käytetään myös stabilisoinnissa, ojituksessa, täyttömaana ja suodatuksessa.
Tuotteemme – kalkkikivi sekä poltettu ja sammutettu kalkki – on jalostettu toimimaan ihanteellisella tavalla. Tuotteitamme käytetään kaivoksen elinkaaren kaikissa vaiheissa: ennen toimintaa, toiminnan aikana ja sen jälkeen. Esimerkiksi rikastusprosessissa kalkin alhainen reaktiivisuus tekee siitä oivan pH:n säätelijän ja tuo näin esille arvokkaita metalleja.

Yhteystiedot

TEOLLISUUS · KAIVOKSET JA METALLIT

TOIVON YHTEYDENOTTOA