Vedenpuhdistus

Kalkki on tärkeä ainesosa juomaveden käsittelyssä. Vesi käsitellään puhdistamoissa raakaveden laadun mukaan. Kalkkia käytetään, kun veden happamuutta on vähennettävä ja vesi- ja viemäriverkostoa halutaan suojata korroosiolta. Sammutettua kalkkia voidaan käyttää myös poistamaan epätoivottuja aineita vedestä.

Yhteystiedot

YMPÄRISTÖ · VEDENPUHDISTUS

TOIVON YHTEYDENOTTOA