Kestävä kehitys

Otamme ympäristön, terveyden ja turvallisuuden aina huomioon tuotteidemme valmistuksessa. SMA Mineral painottaa toiminnassaan osa-alueita, jotka edistävät kestävää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa.

Ympäristötyö osana toimintaa

Monet SMA Mineralin tuotteista vaikuttavat positiivisesti ympäristöön: ne puhdistavat savukaasuja ja juomavettä, nostavat rehevöityneiden vesistöjen pH-arvoa, kunnostavat pilaantuneita maita ja parantavat maaperää maataloudessa.

SMA Mineral painottaa ympäristötyötä myös tuotannossaan. Toimintaa valvontaan ja ohjataan periaatteilla, jotka edistävät kestävää kehitystä ja yhteiskunnan asettamien vaatimusten mukaisuutta. Päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia seurataan erityisen ohjelman avulla. Toimintamme jatkuvan parantamisen tukena toimii konserninlaajuinen sertifioitu laatujärjestelmä.

SMA Mineral tekee jatkuvasti työtä varmistaakseen aina korkeimman kemikaaliturvallisuuden ja resurssien parhaan hyödyntämisen niin energiankulutuksen, kuljetusten kuin materiaalitehokkuuden suhteen.

Keskipisteenä terveys ja turvallisuus

Työympäristöstä huolehtiminen on luonnollinen osa SMA Mineralin päivittäistä toimintaa. On itsestään selvää, että työntekijämme ja urakoitsijamme käyttävät henkilökohtaisia suojavarusteita ja noudattavat turvallisuusmääräyksiä.

Kaikki työntekijät pystyvät vaikuttamaan omaansa ja muiden työympäristöön tuomalla esiin puutteita ja vaaratekijöitä, jotka voivat johtaa tapaturmiin. Aktiivinen raportointi on osoitus koko organisaation läpäisevästä vahvasta tietoisuudesta. Se luo perustan laadukkaalle tuotannolle ja korkealle toimitusvarmuudelle.

Lisäksi lähestymme koko ajan työturvallisuuteen liittyvää tavoitettamme, jossa työtapaturma johtaisi korkeintaan neljän tunnin poissaoloon. Tässä työssä riskien arviointi ja työntekijöiden havainnot ovat erittäin tärkeitä. Kun mahdolliset riskit pannaan merkille, niihin voidaan puuttua jo ennen vaaratilanteen syntymistä tai tapaturman sattumista.

Yrityksemme järjestelmällinen työterveys- ja turvallisuustyö kattaa myös säännölliset koulutukset ja työterveyshuollon.