SMA Mineral och SaltX lanserar ZEQL – ett elektrifierat fabrikskoncept för tillverkning av klimatneutral kalk

Bolagen har sedan våren 2022 samarbetat för att tillsammans skapa en elektrifierad process för tillverkning av klimatneutral kalk i industriell skala. Under förra sommaren gick SMA Mineral in som delägare i SaltX Technology genom att förvärva 15% av bolaget. Nu lanserar parterna ett gemensamt fabrikskoncept och varumärke, ZEQL (Zero Emission Quicklime), med ambitionen att förklara tillverkningskonceptet och tydliggöra kalkens betydelse i samhället och industrin. Den första fabriken ska stå klar under 2025.

Det gemensamägda konceptet baseras på SaltX:s patentskyddade teknik för elektrisk kalcinering, Electric Arc Calciner (EAC). Tekniken ersätter olja och kol med fossilfri elektricitet och omhändertar den koldioxid som frigörs vid den kraftiga upphettningen av kalkstenen. SMA Mineral planerar att ersätta sina befintliga anläggningar med den nya elektrifierade tillverkningsmetoden. Svante Fielding, Vd på SMA Mineral berättar:

“Marknaden har svarat upp på bästa tänkbara sätt och vi ser fram emot att snart få påbörja bygget av den första anläggningen. Vi har en aggressiv plan framåt vilket gör ZEQL till ett av de mest omfattande elektrifieringsinitiativ som sker inom industrin just nu”. 

De båda bolagen skapar ett nytt gemensamt varumärke och fabrikskoncept för att öka kännedomen och intresset för den elektrifierade tillverkningsmetoden och för att på sikt, erbjuda andra aktörer att ta del av konceptet för att minimera sin klimatpåverkan. Carl-Johan Linér, Vd på SaltX:

”Satsningen på ett gemensamägt varumärke och fabrikskoncept gör att vi blir tydligare i vår roll som en ledande aktör och pådrivare för industrins omställning. Vår gemensamma ambition är att ZEQL-konceptet ska bli den nya standarden för klimatneutral kalkframställning för hela kalkindustrin.” 

Mer information om samarbetet, tekniken och de framtida anläggningarna, besök zeql.com.

För mer information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Linér, Vd SaltX Technology, +46 70 532 08 08
Svante Fielding, Vd SMA Mineral, +46 73 803 46 78

Takaisin

Svante

Fielding

Uutisia SMA Mineralilta

NOTIS

SMA Mineral is Fair Transport certified

Fair Transport is the transport industry’s sustainability certification of road freight transport and is our response to increased expectations from the outside world on our operations.

NOTIS

SMA Mineral toivottaa mukavaa kesää!

Kesä lähestyy ja odotamme luultavasti kaikki innolla muutamien viikkojen aurinkoa ja lämpöä. SMA Mineralin henkilöstö on kesälläkin kohtaamassa sinut asioissa, jotka ovat sinulle asiakkaana tärkeitä. Toimitukset tulevat toimimaan normaalisti ja logistiikkaosastomme on valmiina kysymyksiin ja tilauksiin.