SMA Mineral Oy on liittynyt suomalaiseen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy tuottajayhteisöön

Rinki ja tuottajayhteisöt järjestävät liittyneiden yritysten puolesta kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja puupakkausten vastaanoton, keräyksen ja kierrätyksen niin, että lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.

Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristöhaittoja. Tehokas pakkausten kierrätys on tiivistä yhteistyötä monen tahon kanssa.

Takaisin

Annika

Niiranen

Uutisia SMA Mineralilta