SMA Mineralin Sandarnen kalkkituotanto on ilmastoneutraalia

Olemme nyt aloittaneet kalkin tuotannon fossiilisella polttoaineella tuotantolaitoksessamme Sandarnessa Söderhamnin ulkopuolella! Tämä on osa uutta strategista tavoitetta, jonka mukaan SMA Mineral puolittaa kokonaishiilidioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä.

Investointi on ensimmäinen suuri askel kohti toiminnan aiheuttamien päästöjen vähentämistä. Sen avulla myös paperi- ja selluteollisuudessa toimivat asiakkaamme voivat hyötyä entistä kestävämmästä tuotevaihtoehdosta.

Loistava esimerkki minimaalisesta resurssien käytöstä

Sandarnessa kalkin tuotanto tapahtuu täysin ilman neitseellistä kalkkikiviraaka-ainetta. Tämä tarkoittaa, että tuotannossa on jo aiemmin otettu huomioon mahdollisimman vähäinen resurssienkäyttö ja ympäristövaikutusten minimointi. Tämä perustuu kalkintuotannossa käytettävään nk. “meesaan”, joka on ilmastoneutraali selluntuotannon karbonaattijäämätuote. Kun meesa on poltettu uudelleen kiertouunissamme, se toimitetaan poltettuna kalkkina takaisin sellutehtaalle ja käytetään sitten kiertovirtauksessa sellun valmistuksessa.

Fossiiliseen polttoaineeseen siirtymisen myötä saavutamme nyt myös täysin ilmastoneutraalin tuotannon. Reaalisesti tämä tarkoittaa laskennallista kokonaispäästövähennystä, joka vastaa noin 20 000 hiilidioksiditonnia.

– Yleistavoitteena on vastuullinen, pitkäjänteinen ja kannattava kehitys. Vastuullisuus on etusijalla, ja kiireellisin työ liittyy hiilidioksidipäästöihin. Sandarneen tekemämme investointi on ensimmäinen suuri askel, jonka olemme ottanut toimintamme päästöjen puolittamiseksi, sanoo Svante Fielding, SMA Mineralin uusi toimitusjohtaja 1.9. alkaen.

Korkeat vaatimukset ja uudet tavoitteet – CO2-päästöjen puolittaminen

Olemme vastikään tarkistaneet yleiset liiketoiminta- ja vastuullisuustavoitteemme. Vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi kokonaishiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet vähintään 50 %. Seon haaste, joka vaatii useita suuria investointeja ja syvällistä yhteistyötä – myös asiakkaittemme kanssa.
Tälle työlle on laadittu suunnitelma, ja odotamme kovasti seuraavia raporttejamme, jotka kertovat jatkuvista toimista matkalla kohti tavoitettamme.

Takaisin

Svante

Fielding

Uutisia SMA Mineralilta

NOTIS

SMA Mineral and SaltX launch ZEQL – an electrified factory concept for climate-neutral lime production

Since spring 2022, the two companies have been working together to create an electrified concept for industrial-scale climate-neutral lime production. Last summer, SMA Mineral became a shareholder in SaltX Technology by acquiring 15% of the company. Now, the parties are launching a joint factory concept and brand, ZEQL (Zero Emission Quicklime), to raise awareness of the concept and highlight the importance of limestone in modern society. The first factory is expected to be completed by 2025.

NOTIS

SMA Mineral och SaltX lanserar ZEQL – ett elektrifierat fabrikskoncept för tillverkning av klimatneutral kalk

Bolagen har sedan våren 2022 samarbetat för att tillsammans skapa en elektrifierad process för tillverkning av klimatneutral kalk i industriell skala. Under förra sommaren gick SMA Mineral in som delägare i SaltX Technology genom att förvärva 15% av bolaget. Nu lanserar parterna ett gemensamt fabrikskoncept och varumärke, ZEQL (Zero Emission Quicklime), med ambitionen att förklara tillverkningskonceptet och tydliggöra kalkens betydelse i samhället och industrin. Den första fabriken ska stå klar under 2025.