SMA Mineralin Sandarnen kalkkituotanto on ilmastoneutraalia

Olemme nyt aloittaneet kalkin tuotannon fossiilisella polttoaineella tuotantolaitoksessamme Sandarnessa Söderhamnin ulkopuolella! Tämä on osa uutta strategista tavoitetta, jonka mukaan SMA Mineral puolittaa kokonaishiilidioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä.

Investointi on ensimmäinen suuri askel kohti toiminnan aiheuttamien päästöjen vähentämistä. Sen avulla myös paperi- ja selluteollisuudessa toimivat asiakkaamme voivat hyötyä entistä kestävämmästä tuotevaihtoehdosta.

Loistava esimerkki minimaalisesta resurssien käytöstä

Sandarnessa kalkin tuotanto tapahtuu täysin ilman neitseellistä kalkkikiviraaka-ainetta. Tämä tarkoittaa, että tuotannossa on jo aiemmin otettu huomioon mahdollisimman vähäinen resurssienkäyttö ja ympäristövaikutusten minimointi. Tämä perustuu kalkintuotannossa käytettävään nk. “meesaan”, joka on ilmastoneutraali selluntuotannon karbonaattijäämätuote. Kun meesa on poltettu uudelleen kiertouunissamme, se toimitetaan poltettuna kalkkina takaisin sellutehtaalle ja käytetään sitten kiertovirtauksessa sellun valmistuksessa.

Fossiiliseen polttoaineeseen siirtymisen myötä saavutamme nyt myös täysin ilmastoneutraalin tuotannon. Reaalisesti tämä tarkoittaa laskennallista kokonaispäästövähennystä, joka vastaa noin 20 000 hiilidioksiditonnia.

– Yleistavoitteena on vastuullinen, pitkäjänteinen ja kannattava kehitys. Vastuullisuus on etusijalla, ja kiireellisin työ liittyy hiilidioksidipäästöihin. Sandarneen tekemämme investointi on ensimmäinen suuri askel, jonka olemme ottanut toimintamme päästöjen puolittamiseksi, sanoo Svante Fielding, SMA Mineralin uusi toimitusjohtaja 1.9. alkaen.

Korkeat vaatimukset ja uudet tavoitteet – CO2-päästöjen puolittaminen

Olemme vastikään tarkistaneet yleiset liiketoiminta- ja vastuullisuustavoitteemme. Vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi kokonaishiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet vähintään 50 %. Seon haaste, joka vaatii useita suuria investointeja ja syvällistä yhteistyötä – myös asiakkaittemme kanssa.
Tälle työlle on laadittu suunnitelma, ja odotamme kovasti seuraavia raporttejamme, jotka kertovat jatkuvista toimista matkalla kohti tavoitettamme.

Takaisin

Svante

Fielding

Uutisia SMA Mineralilta