SMA Mineralista kehyssopimustoimittaja Sinfralle

18.6.2017 lähtien on SMA Mineral kehyssopimustoimittaja kaikille Sinfran jäsenille. Valintaa Sinfran kehyssopimustoimittajaksi voidaan pitää laaduntakeena. Hyväksyntä tarkoittaa sitä, että toimittaja täyttää Sinfran asettamat laatuvaatimukset.

Sinfra tulee sanoista Svensk Inköspcentral för infrastruktur (Ruotsin keskitetty ostotoiminto infrastruktuuri hankinnoille). Sen omistavat yhdistyksen jäsenet. Päätarkoitus yhdistyksellä on hoitaa tuotteiden ja palveluiden hankintaneuvottelut.
Valintaa kehyssopimustoimittajaksi voidaan pitä laaduntakeena. Hyväksyntä tarkoittaa sitä, että toimittaja täyttää Sinfran asettamat laatuvaatimukset hankintaneuvotteluissa koskien:
• Tuotteiden, palveluiden ja järjestelmien hinnoittelua
• Kestävää kehitystä
• Toimituksia, tukea ja palvelua
• Takuuta ja sopimusehtoja
• Taloudellista vakautta
Henrik Thornéus och Ewa Stålberg allekirjoittivat sopimuksen Sinfran Maria Wadsborn kanssa.

Takaisin

Uutisia SMA Mineralilta

NOTIS

SMA Mineral tukee projektia puhtaamman ilman ja veden puolesta

SMA Mineral tukee Algoland-tutkimusprojektia. Projektin yhtenä tarkoituksena on sitoa kalkki-ja sementtiteollisuuden savukaasuista tulevaa hiilidioksidia leviin, joita sitten voitaisiin käyttää rehuna, kemikaalien raaka-aineena, biopolttoaineina ynnä muuhun.

NOTIS

SMA Mineral uusi jäsen Swerea Mefoksessa

SMA Mineral on ollut jo useiden vuosien ajan merkittävä kalkkituotteiden toimittaja pohjoismaiselle terästeollisuudelle. SMA Mineral on päättänyt liittyä uutena jäsenenä Mefokseen, jotta voimme osallistua tutkimuksiin kalkin käytön asiantuntijoina ja näin lisätä terästeollisuuden alan asiakkaidemme kilpailukykyä.