Laatu | SMA Mineral

Laatu

Laadunvalvontaa louhoksesta toimitukseen

Kalkkia esiintyy maakuoressa kalkkikivenä ja dolomiittina.

Koska kalkkikiveä esiintyy luonnossa, mineraalien muodostuminen tekee sen koostumuksesta vaihtelevan. Vaihtelua voidaan kuitenkin hallita huolellisella laadunvalvonnalla ja suunnittelulla ennen raaka-aineen louhintaa.

Raaka-aineelle tehdään perinpohjaisia tarkastuksia koko jalostusprosessin ajan aina murskauksesta lopulliseen tuotteeseen. Materiaali analysoidaan SMA:n omassa laboratoriossa. Tutkimuksissa vahvistetaan kemiallinen koostumus tuotannon aikana ja varmistetaan, että lopputuotteessa on haluttu koostumus.

Analyysien laadun varmistamiseksi teemme vertailevia tutkimuksia yhteistyössä valtuutettujen laboratorioiden kanssa. Vaakamme ja mittauslaitteemme kalibroidaan säännöllisesti ja vertailuaineiston jäljitettävyys taataan kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti.