Ympyrä sulkeutuu sellutehtailla

Näin meesa muunnetaan ensiluokkaiseksi kalkiksi.

Jotkut pitävät sitä jätteenä, mitta itse asiassa jäännöstuote meesa voidaan muuntaa ensiluokkaiseksi kalkiksi. – Kierrätetty kalkki soveltuu erinomaisesti selluteollisuuden käyttöön ja sen kysyntä on nyt suurempi kuin koskaan, kertoo SMA Mineralin myyntipäällikkö Patrik Hjärpe

Meesa on selluloosan valmistuksessa syntyvä jäännöstuote, joka voidaan muuntaa kalkiksi. SMA Mineralin ns. Sandarne-konseptin mukaisesti meesasta pestään ensin pois epäpuhtaudet, jonka jälkeen se poltetaan uunissa. Sieltä se tulee ulos poltettuna kalkkina, joka on valmista taas käytettäväksi sellutehtailla. Tämä on fiksu tapa huolehtia ympäristöstä ja erinomainen esimerkki uudelleenkäytöstä.

SMA Mineral hoitaa tilanteen
Sellutehtailla on omat uunit, joissa meesa kierrätetään poltetuksi kalkiksi. Valitettavasti niissä joskus tapahtuu häiriöitä, ja silloin SMA Mineral tulee hoitamaan tilanteen. Suuren varastointikapasiteetin ja tehokkaiden kuljetusten ansiosta SMA Mineral pystyy ottamaan talteen häiriön aikana syntyvän meesan, joka huonoimmassa tapauksessa jouduttaisiin ajamaan kaatopaikalle.
– Menemme sinne, otamme meesan talteen, poltamme sen omissa uuneissamme ja toimitamme takaisin poltettuna kalkkina, selostaa Patrik Hjärpe.

Muistuttaa omaa tuotetta
Sellutehtaiden vaatimukset käytettävälle kalkille ovat tiukat, ja Kraftmesa, jolla nimellä uudelleen poltettu meesa tunnetaan, on erittäin suosittu. Se reagoi hitaammin kuin ostokalkki, joten se soveltuu hyvin sellutehtaiden järjestelmiin ja prosesseihin.
– Se muistuttaa asiakkaan omaa tuotetta. Jos käytettäisiin yksinomaan ostokalkkia, reagointi saattaisi olla liian nopeaa. Uudelleen poltettu meesa sellaisenaan tai sekoituksena tuottaa tasaisemman ajon, selostaa Kalle Nordgren, tehtaanjohtaja, Sandarnen kalkkitehdas, SMA Mineral.
Ja nyt uudelleen poltetun meesan kysyntä on kasvanut.
– Tämä on sen hyvän ajettavuuden ansiosta. Voisimme toimittaa sitä vieläkin enemmän, arvioi Patrik Hjärpe.

Tuotantoa lisätään
Ja tulevaisuudessa SMA Mineral pystyykin toimittamaan vielä enemmän.
– Kaksinkertaistamme suodatuskapasiteettimme ja pystymme jatkossa tuottamaan vieläkin enemmän Kraftmesaa, kertoo Kalle Nordgren. Lisääntynyt tuotanto Sandarnessa mahdollistaa toiminnan laajentamisen terminaalissamme Otterbäckenissä Vänernillä.
– Sen myötä pystymme toimittamaan Kraftkalk C -tuotetta myös Otterbäckenistä. Pääsemme maantieteellisesti lähemmäs monia asiakkaitamme, selostaa Patrik Hjärpe.

Takaisin

Veli-Matti

Marttala

Uutisia SMA Mineralilta

NOTIS

“Puhelinsoitto riittää”

Sörmlannin Trosassa asuva tilanomistaja ja maanviljelijä Michael Isoz näkee ne huomattavat edut, joita rakennekalkin käyttö tarjoaa, ja hän on mielellään yhteistyössä SMA Mineralin kanssa. - Kalkki ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se helpottaa elämää ja tekee arjesta vakaamman, hän sanoo.

NOTIS

SMA Mineral tukee projektia puhtaamman ilman ja veden puolesta

SMA Mineral tukee Algoland-tutkimusprojektia. Projektin yhtenä tarkoituksena on sitoa kalkki-ja sementtiteollisuuden savukaasuista tulevaa hiilidioksidia leviin, joita sitten voitaisiin käyttää rehuna, kemikaalien raaka-aineena, biopolttoaineina ynnä muuhun.

NOTIS

SMA Mineral uusi jäsen Swerea Mefoksessa

SMA Mineral on ollut jo useiden vuosien ajan merkittävä kalkkituotteiden toimittaja pohjoismaiselle terästeollisuudelle. SMA Mineral on päättänyt liittyä uutena jäsenenä Mefokseen, jotta voimme osallistua tutkimuksiin kalkin käytön asiantuntijoina ja näin lisätä terästeollisuuden alan asiakkaidemme kilpailukykyä.