100 ton kalk – så hittade fiskarna tillbaka till Vemdalen

Vad har egentligen kalk med fisklivet i Vemdalen att göra? Mycket! Efter år av försurade vattendrag bestämde man sig för att kalka och öringen, som var på väg att dö ut, har nu hittat tillbaka.

Varje år sprids hundratusen ton kalk i svenska sjöar och vattendrag, med helikopter eller båt i sjöar och på våtmarker eller med doserare som portionerar ut kalken i rinnande vattendrag. Eller med en kombination av dessa tre. Oavsett metod har kalkningen alltid ett och samma syfte – att motverka försurning.

Minskad fiskstam
Vattendragen i Vemdalen har länge brottats med försurning. Vattnet tog stor skada av de stora svavelutsläppen i Europa på 1970-talet, pH-värdet sjönk och öringen började försvinna. Efter en rejäl insats i början av 1990-talet hittade fisken tillbaka, men trots ett lyckat resultat upphörde kalkningen efter några år.
– När vi inte var lika belastade av svavel längre och när fisken faktiskt hade hittat tillbaka ansåg man att det inte behövde kalkas mer, så plötsligt var vi där igen – med dåligt pH-värde och minskad fiskstam, berättar Leif Rodhe, kalkningsansvarig, Bergs kommun.

Kalkar varje år
Ett välmående vatten är ett vatten som kalkas med jämna mellanrum, det ger en jämn
vattenkemi och fiskarna får gott livsutrymme. Därför har man i Bergs kommun återigen börjat kalka tillrinningsområdena till Oxsjöån.
– Sedan i höstas har vi spridit drygt 100 ton kalk i Oxsjöån och angränsande våtmarker och nu är målsättningen att kalka varje år. Det här är vår chans att bevara öringen, förklarar Leif Rodhe och fortsätter:
– Försvinner öringen är det så mycket mer som drabbas, som sikbeståndet till exempel. Det är ett komplicerat ekosystem att ta hänsyn till.

Kalkningen gav resultat?
– Ja, verkligen. Vi gjorde ett elfiske i höstas och kartlade öringen för att se hur tätheten på beståndet hade förändrats, och det som var roligt att se var att årsungarna hade ökat kraftig. Öringen har svarat väldigt bra på kalkningen.

Sjökalkning, 5 snabba

• Sjökalkning förhindrar försurning. Rekommendationen är att göra det regelbundet för ett jämnt pH-värde. Det aktuella vattnets omsättningstid avgörhur ofta.

• Sjökalkning sker med båt, helikopter eller doserare som portionerar ut kalken. För att underlätta kalkning med helikopter körs kalksäckar ut på lättåtkomliga platser i skogen.

• För sjökalkning används naturligt, malt kalkstensmjöl. I doserare används samma sorts kalkmjöl fast något mer finmalt, för våtmarker ett grövre kalkmjöl som även är fuktat, detta för att förhindra damning på omkringliggande vegetation.

• All sjökalkning måste ha en tydlig plan med satt pH-mål. I Vemdalen var kalkplanen att locka tillbaka öringen och därmed nå ett pH-värde på 6.0.

• För att kontrollera att sjökalkningen gör nytta mäts vattnets pH flera gånger per år.

Kalkningen i Vemdalen gav så pass bra resultat att kommunen nu har satt som mål att kalka varje år.
Foto: Karl Vertergård/Destination Vemdalen

Tillbaka

Mats

Lindberg

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.