Allra mest angeläget är arbetet med att minska koldioxidutsläppen

Det säger Svante Fielding, ny vd för SMA Mineral sedan den 1 september. – SMA Mineral har uppriktiga ambitioner att nå en både hållbar och lönsam utveckling. Det är väldigt inspirerande.

Svante har 20 års erfarenhet av ledarskap från olika branscher, kulturer och länder.

Han har tidigare arbetat hos bland annat Rolls-Royce Marine och Caterpillar Propulsion. När han nu vid 55 års ålder väljer att bli vd för SMA Mineral beror det mycket på ägaren och tidigare vd:n.

– Jag och Daniel Juvél har en tydlig samsyn på hur bolaget ska drivas framåt, förklarar han. Jag är inte här för att förvalta utan här finns en en uppriktig vilja och även muskler att förändra. Det är väldigt inspirerande.

Höga ambitioner med hållbarhetsarbetet

Svantes uppdrag är tydligt: att leda utvecklingen av SMA Mineral till ett hållbart och ledande företag. Det övergripande målet är en hållbar, långsiktig och lönsam utveckling.

– Det mest angelägna arbetet handlar om koldioxidutsläppen, menar han. Hållbarhet är högsta prioritet och en fråga vi jobbar med kontinuerligt på varje nivå, i alla delar av vår verksamhet.

Svante berättar att SMA gör stora investeringar och driver flera projekt i frågan.

– Det är akut på ett sätt som det inte varit tidigare. Det handlar om både företagets och planetens överlevnad.

Tillbaka

Svante

Fielding

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.