En fantastisk värld av kalk

Kalksten och dolomit är grunden för en lång rad kalkprodukter med olika beskaffenhet och för olika användningsområden. Faktum är att mycket av det som vi tar för givet inte skulle fungera utan kalk.
Kalk stabiliserar försurad mark och försurade vattendrag. Viktiga processer i gruv- och metallindustrin kräver kalk. Med kalk som tillsats skapas önskvärda egenskaper för papper, målarfärg och plast. Till byggindustrins fundament, betong och cement behövs kalk. Även jordbruksnäringen är beroende av kalk och som markstabilisering av vägar och järnvägar är kalk nödvändig. Och mycket mer.

Välkommen till en fantastisk värld av kalk!