Gruvor och metaller

Kalkprodukter har en given plats i gruvans hela produktionscykel. Kalkens naturliga styrka är reglering av pH, men den används även för stabilisering, dränering, fyllnad och filtrering.

Våra produkter – såväl kalksten som bränd och släckt kalk – är utvalda och framtagna för maximal funktion. De används i alla steg, före, under och efter gruvans livstid. Vid exempelvis anrikning är kalk, tack vare sin låga reaktivitet, en perfekt finjusterare av pH och därmed utfällningen av värdefulla metaller.

BROSCHYRER

MINERALER INOM GRUVOR OCH METALLER

Kontakt

INDUSTRI · GRUVOR OCH METALLER

JAG VILL BLI KONTAKTAD