Papper och cellulosa

Sulfatprocessen förbrukar stora mängder kalk och kraven på den brända kalken är höga, bland annat renhet och bränningsgrad. Vid anläggningen i Sandarne tillverkas många av de specialprodukter som vi utvecklat för cellulosaindustrin.Vi erbjuder också magnesiumhydroxidprodukter av hög kvalitet för behandling av pappersmassa, vid t.ex. blekning.

BROSCHYRER

MINERALER INOM PAPPER OCH CELLULOSA

Kontakt

INDUSTRI · PAPPER OCH CELLULOSA

JAG VILL BLI KONTAKTAD