Papper och cellulosa

Sulfatprocessen förbrukar stora mängder kalk och kraven på den brända kalken är höga, bland annat renhet och bränningsgrad. Vid anläggningen i Sandarne tillverkas många av de specialprodukter som vi utvecklat för cellulosaindustrin.Vi erbjuder också magnesiumhydroxidprodukter av hög kvalitet för behandling av pappersmassa, vid t.ex. blekning.

Kontakt

INDUSTRI · PAPPER OCH CELLULOSA

JAG VILL BLI KONTAKTAD