Samhällets solida grund

Det är ingen överdrift att påstå att det moderna samhällsbygget är beroende av betong och asfalt, där kalk är en viktig beståndsdel. Dessutom, kalk spelar även en viktig roll vid markstabilisering – den solida grunden för såväl byggnader som vägar.