Balans ger bättre skördar

Det moderna jordbruket är beroende av kalk för att balansera pH-värdet och skapa förutsättningar för goda skördar. Kalk används även för att ge jorden bättre struktur som ger både bättre skördar och är bra för miljön.

Växtodling

För att uppnå maximal växtkraft är det av yttersta vikt att kontrollera kalktillståndet i jorden innan sådd. ..

Strukturkalk

Positiva effekter med strukturkalkning av lerjordar..

Foder

Djuren behöver kalk för utvecklingen av skelett, för nervfunktioner och för att kunna producera t ex mjölk och ägg. ..

Salmonellasanering

Sockerproduktion

Golfbanor