Sockerproduktion

Kalksten används för att rena sockersaften som lakats ur betorna. Kalken  bränns och släcks, genom tillsats av vatten, innan den blandas med sockersaften. Kalken fäller ut växtnäringsämnen och organiskt material från betorna. Saften kan sedan filtreras för att bli slutprodukten socker.

MINERALER INOM SOCKERPRODUKTION

Kontakt

JORDBRUK · SOCKERPRODUKTION

JAG VILL BLI KONTAKTAD