Strukturkalk

Positiva effekter med strukturkalkning av lerjordar

Våra jordbruksprodukter i Sverige säljs av Mewab AB,  Mewab

 

Lerjordar med dålig struktur är ett problem både för den enskilde bonden och miljön. Vattnet förmår inte tränga ner i jorden. Istället rinner den vidare med viktiga näringsämnen, vilket leder till övergödning av sjöar och hav. Genom att strukturkalka kan vattnet tränga ner i jorden och ämnen som fosfor kan tas upp av växterna. Effekten är långvarig, upp till 15 år, och betalar sig direkt. Vinnare blir både miljön och ekonomin. Pengarna du satsat på gödningsämnen gör nytta, istället för att bokstavligt talat rinna ut i sjön.

MINERALER INOM STRUKTURKALK

Kontakt

JORDBRUK · STRUKTURKALK

JAG VILL BLI KONTAKTAD