Växtodling

För att uppnå maximal växtkraft är det av yttersta vikt att kontrollera kalktillståndet i jorden innan sådd.

Under varumärket Cresco har SMA Mineral samlat ett brett sortiment av kalkprodukter för alla typer av jordar. Med rätt kalkgiva blir växtkraften maximal: pH-värdet höjs, växthämmande aluminium binds i jorden, växterna etablerar sig bättre med ett utbrett rotsystem och näringstillförseln optimeras vilket bland annat ökar växternas vinterhärdighet.

I jordar med hög basmättnad minskar dessutom behovet av gödning, kväve och fosfor, med upp till tio procent och med kalken tillförs viktiga näringsämnen som kalcium och magnesium.

Vill du veta mer? Kontakta någon av våra säljare.
Dalarna och Gävleborg: Anna Larsson, 0651 460 13, anna.larsson@smamineral.com
Dalarna, Gävleborg och Västernorrland: Olle Persson, 070 334 43 61, olle.persson@smamineral.com
Närke och Värmland: Mats Lindberg, 070 630 06 02, mats.lindberg@smamineral.com
Skaraborg: Rikard Ivarsson, 070 624 86 49, rikard.ivarsson@smamineral.com
Småland: Ulf Hansson, 070 766 11 10, ulf.hansson@smamineral.com
Södermanland: Alexander von Bothmer, 072 317 90 40, alexander.von.bothmer@smamineral.com
Västergötland: Jimmie Larsson, 070 235 20 32, jimmie.larsson@smamineral.com
Uppland och Västmanland: Fredrik Dybeck, 070 694 46 02, fredrik.dybeck@smamineral.com
Östergötland: Jan-Erik Carlsson, 073 387 63 35, jan-erik.carlsson@smamineral.com

MINERALER INOM VÄXTODLING

Kontakt

JORDBRUK · VÄXTODLING

JAG VILL BLI KONTAKTAD