Växtodling

För att uppnå maximal växtkraft är det av yttersta vikt att kontrollera kalktillståndet i jorden innan sådd.

Våra jordbruksprodukter i Sverige säljs av Mewab ABMewab

 

Med rätt kalkgiva blir växtkraften maximal: pH-värdet höjs, växthämmande aluminium binds i jorden, växterna etablerar sig bättre med ett utbrett rotsystem och näringstillförseln optimeras vilket bland annat ökar växternas vinterhärdighet.

I jordar med hög basmättnad minskar dessutom behovet av gödning, kväve och fosfor, med upp till tio procent och med kalken tillförs viktiga näringsämnen som kalcium och magnesium.

MINERALER INOM VÄXTODLING

Kontakt

JORDBRUK · VÄXTODLING

JAG VILL BLI KONTAKTAD