Rökgasrening

På 70-talet utvecklades metoderna för effektiv rökgasrening vid avfallsförbränning. På olika sätt renas rökgasen från svavel-, klor- och fluor innan de lämnar skorstenen. Det sker genom att neutralisera och fälla ut föroreningarna med kalkbaserade produkter. För maximal reningsgrad är det viktigt att använda helt rena kalkprodukter. SMA Mineral tillverkar och levererar ett flertal produkter som är anpassade för rökgasrening. Vilken produkt som passar bäst beror på vilken reningsmetod som används och rökgasernas sammansättning.

Kontakt

MILJÖ · RÖKGASRENING

JAG VILL BLI KONTAKTAD