Sjö- och våtmarkskalkning

När PH-värdet i en försurad sjö eller ett vattendrag höjs kan djurlivet återgå till det normala. Det innebär att känsliga arter kan leva vidare och  reproducera sig. Tack vare kalkningen kan de flesta arter snabbt återfå normal population och breda ut sig i vattendrag som tidigare var försurade. Som totalentreprenör har SMA Mineral utvecklat ett heltäckande koncept för kalkning av den svenska naturen. Vårt upparbetade kontaktnät, miljövänliga transporter och precisionsspridning garanterar bästa möjliga resultat. Dessutom har vi utvecklat kalksorter med specifika egenskaper för spridbarhet, minimal damning och upplösningshastighet.

MINERALER INOM SJÖ- OCH VÅTMARKSKALKNING

Kontakt

MILJÖ · SJÖ- OCH VÅTMARKSKALKNING

JAG VILL BLI KONTAKTAD