Vattenrening

Kalk är en viktig ingrediens vid behandling av dricksvatten. Beroende på råvattnets kvalitet sker en behandling vid vattenverken. Kalk används om pH-värdet på vattnet behöver höjas och för att skydda VA-nätet från vatten som är korrosivt. Släckt kalk kan också användas för att fälla ut icke önskvärda ämnen i vattnet.

Kontakt

MILJÖ · VATTENRENING

JAG VILL BLI KONTAKTAD