Asfaltfiller slår alla rekord i Finland

Asfaltssäsongen 2020 har slagit rekord hos SMA Mineral i Finland. – Det handlar om en jättestor ökning av asfaltfiller, mer än tre gånger det vi hade budgeterat för, berättar försäljningschefen Veli-Matti Marttala.

Tre gånger mer än förväntat
SMA Mineral har nått rekordförsäljning av asfaltfiller på den finska marknaden och det finns flera anledningar till de fina siffrorna.
– I grunden ligger förstås ett ständigt och långsiktigt säljarbete, där vår säljare Pasi Naukkarinen har gjort ett väldigt bra jobb. Vi har under åren byggt upp goda relationer och visat kunderna att vi är kunniga och kan leverera stora volymer, säger Veli-Matti Marttala.
– Nu matchade även andra omständigheter, som flera stora asfaltbeläggningsprojekt i närområdet till våra leveransställen och ett lågt oljepris som sänkte priset på bitumen, vilket gjorde att man kunde lägga mer asfalt.

Flexibel produktion
Veli-Matti konstaterar att SMA Minerals produktion har varit väldigt flexibel och har jobbat hårt för att säkra 100 procent leveranssäkerhet, något man också lyckades med.
– Vi har två kalkverk som levererar asfaltfiller och kan stötta varandra om det behövs. Även samarbetet med åkerierna har fungerat perfekt.

Tror på fortsatt framgång
Ett ovanligt starkt 2020 alltså. Och även om det kanske inte fortsätter på riktigt samma nivå framöver är Veli-Matti trygg i att det kommer handla om större leveranser än tidigare år.
– Nu gäller det till exempel att hitta lösningar för att vara konkurrenskraftiga på ett större geografiskt område, om det inte blir några stora beläggningsjobb i vårt närområde.

Kort om asfaltfiller
• Asfaltfiller är malen kalksten som fungerar som bindemedel i asfaltsmassan. Den håller helt enkelt ihop stenmaterial och bitumen (oljeprodukt).
• Ju bättre kvalitet det ska vara på asfalten, desto mer asfaltfiller används.

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.