Author Archives: Mary-Ann Axelsson

Vikariat som operatör – SMA Mineral Oxelösund

Vikariat som operatör – SMA Mineral Oxelösund

Om tjänsten

Vi söker 2 semestervikarier till vårt kalkverk i Oxelösund. Som operatör hos oss kommer du att vara en viktig del av arbetslaget. Huvudsakligen kommer du vara med och övervaka bränningsprocessen i löpande drift och utföra operatörsarbeten tillsammans med dina kollegor.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:

Produktion av bränd kalk

Övervakning, kontroll samt styrning av processen

Produktionskontrollrutiner samt rapportering i driftjournal

Provtagning och analys av bränd produkt, samt frisläppning av färdiga produkter

Hantering av dolomit och diverse tillsatsmaterial för SSAB:s stålverk

 

SMA Mineral står på en stark värdegrund som bygger på kunskap, pålitlighet, flexibilitet och nytänkande. Det är viktigt för oss att du får en bra introduktion därför kommer du under första månaderna bli introducerad i arbetet.

Rapportering sker till platschefen. Start runt mitten av april och vikariatet pågår till ungefär slutet av augusti.

Om dig

Som person är du driftig, prestigelös och gillar att ha många bollar i luften. Du trivs att arbeta tillsammans med andra och ser alltid till att få jobbet gjort. För oss är det viktigt att du upprättar goda relationer med entreprenörer, chaufförer och kollegor vid anläggningen.

Om oss

SMA Mineral är en ledande leverantör av kalkprodukter av hög kvalitet med 23 anläggningar runt om i Europa. Vi har ett starkt hållbarhetsfokus med ambitionen att växa grönt och detta utvecklingsprogram är SMA Minerals satsning en koldioxidneutral framtid.

SMA Minerals huvudkontor är beläget i Persberg, Värmland. Företaget har idag 250 anställda och omsätter ca 1,4 miljarder kr. SMA Minerals affärsidé är att vara det naturliga valet för utveckling och värdeskapande – lokalt som globalt. För SMA Mineral är målen kring lönsamhet och miljö lika viktiga och för nya utvecklingsmål får detta ett allt tydligare fokus framåt.

Om processen

I den här rekryteringen samarbetar vi med Testhuset där flera av våra rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard och arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av personprofilanalyser gör de en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Safia Jaouhari på tel 073 501 81 78 eller e-post safia.jaouhari@testhuset.com.

Du är varmt välkommen in med din ansökan senast den 25/3. Urvalet sker löpande och anställning kan ske innan annonseringstiden har gått ut. Så tveka inte att söka redan idag.

Ansök här

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

SMA Minerals VD Svante Fielding gav sin syn på Sveriges behov av inhemskt producerad kalk vid eventuella kriser. I händelse av krig eller större olyckor kan tillförseln av importerad kalk komma att strypas vilket skulle få allvarliga konsekvenser för samhällsviktiga funktioner inom ett flertal områden. Sverige behöver därför säkra sina egna tillgångar av kalk.

Sedan 2015 omöjliggörs brytning i Stucks kalkbrott på Gotland till följd av dess lokalisering i anslutningen till ett Natura 2000-område. För att kunna återuppta driften krävs att kalkbrytningen i Stucks bedöms som samhällsviktig verksamhet d.v.s vara nödvändig för att säkerställa landets grundläggande behov i en krissituation.

Svante Fielding är belåten med besöket och de samtal som fördes.

– Det känns från vår sida viktigt att alla fakta läggs på bordet, säger Svante Fielding. Dagens besök gav oss möjligheter att redovisa viktiga frågor ur vårt perspektiv. Vi upplevde ett stort intresse från de som var närvarande. Förhoppning är såklart att ett frö ska ha blivit sått och att samtalet kring en återupptagen drift av Stucks kalkbrott ska ges nytt liv.

Kalk renar rökgaser från kraftvärmeverket

Kalk renar rökgaser från kraftvärmeverket

Bränd och släckt kalk är därför nödvändiga förbrukningsmaterial både inom industrin och energisektorn. En storförbrukare av kalk är kraftvärmeverket Händelöverket i Norrköping som sedan i våras använder stora volymer av SMA Minerals kalkprodukter i sina rökgasreningsprocesser.

Händelöverket i Norrköping är ett av Sveriges största kraftvärmeverk. Vid anläggningen, som ägs och drivs av energikoncernen E.ON, produceras fjärrvärme, el och processånga för kunder i hela Norrköpingsregionen.

– I våra pannor eldas hushålls- och verksamhetsavfall men också biobränslen som skogsflis och returträ, berättar anläggningens produktionschef Mattias Redeborn. Energi från Händelö betjänar kunder i Norrköpings och Söderköpings tätorter men också i området norr om Norrköping upp emot Åby. Totalt produceras årligen mer än 1 600GWh.

Kalk för rökgasrening

Vid förbränningen i verkets pannor uppstår rökgaser som behöver renas från skadliga ämnen innan de går ut i atmosfären. Reningen sker genom att med hjälp av kalkbaserade produkter neutralisera och fälla ut föroreningarna innan de lämnar skorstenen.

– Vi använder flera metoder – torra, semivåta och våta – för att rena kondensatet, berättar processingenjör Sara Bergqvist och driftchefen Jesper Casperson. För samtliga krävs kalk i någon form.

I reningsprocesserna används bränd och släckt kalk samt kalkstensmjöl och dolomit.

– Vi köper och magasinerar både brända och släckta produkter, fortsätter Sara och Jesper. Till viss del släcker vi också den brända kalken själva, Släckningen sker genom att tillsätta vatten. Kalken behövs främst för att binda sura komponenter, som saltsyra och svavelsyra, ur rökgaserna.

Omfattande tester

Händelöverket är ett av fyra E.ON-ägda kraftvärmeverk i Sverige. Övriga finns i Stockholm, Örebro och Malmö.

– Sedan 2019 har vår anläggning i Stockholm köpt sin kalk från SMA Mineral, berättar Sofia Borg, kategoriansvarig Aditiv hos E.ON. Samarbetet har fungerat bra vilket ledde till ett beslut om att testa SMA Minerals produkter även i Norrköping.

Testerna påbörjades tidigt i våras och i maj togs beslut om att fortsätta samarbetet.

– Testerna var omfattande och ställde höga krav på SMA Mineral, fortsätter Sofia Borg. Under testperioden krävdes näst intill dagliga kalkleveranser vilket fungerade prickfritt. Vi känner också att SMA Minerals personal, med Jarek Fastlind i spetsen, ställde upp under testerna och gav oss servicen vi behövde.

Även kalkens kvalitet har värderats.

– Det är tveklöst så att det finns både bra och dålig kalk, konstaterar Sara Bergqvist. Från vår sida ställs bland annat krav på hur kalken spricker upp vid släckning men också kring vilken hårdhet den har. Hård kalk sliter mera på verktyg och utrustning.

Stora volymer

Sedan beslutet togs har leveranser pågått i full skala. Normalt anländer minst ett lass i veckan till Norrköping. Kalken transporteras i bulk på lastbil och sprutas över till stora silos där den magasineras.

Volymerna är stora. E.ON:s totala inköp från SMA Mineral – för både Stockholm och Norrköping – förväntas under året uppgå till ca 6 000 ton bränd kalk och 150 ton släckt kalk.

Miljön i fokus

För E.ON, likt övriga energibolag, är miljöfrågorna centrala.

– Utsläppsvillkoren skärps ständigt liksom kraven på deponierna där askan från våra anläggningar hamnar, säger Jesper Casperson. Indirekt berör detta även våra leverantörer.

Verksamhetschefen Mattias Redeborn är inne på samma spår.

– Klimatavtrycken från våra egna processer bevakas noggrant men vi värderar även våra leverantörers hållbarhetsarbete. Vi känner till SMA Minerals medverkan kring ZEQL och värdesätter att man aktivt arbetar för att reducera sina CO2- utsläpp.

Oxelösunds kalkverk vidareutvecklas under ny ledning

Oxelösunds kalkverk vidareutvecklas under ny ledning

Sanjin Bajramovic, med 22 års erfarenhet från stålbranschen, tog då ”klivet över staketet” från närliggande SSAB till ett spännande och utmanande jobb på SMA Mineral. Vi hälsar Sanjin varmt välkommen.

REGNET PISKAR och det blåser friska vindar den här fredagseftermiddagen i Oxelösund. Östlig vind och kalkverkets utsatta läge längs Östersjön gör att regnet driver in över anläggningen.

Väderleken hindrar dock inte nya platschefen Sanjin Bajramovic från att entusiastiskt visa och berätta om kalkverket. Efter bara någon vecka på jobbet är inte alla hörn fullt utforskade men Sanjin har ändå lärt sig nog för att kunna guida runt.

– Visst finns det delar jag fortfarande inte hunnit se, skrattar Sanjin. Efter 22 år hos intilliggande SSAB känner jag mig dock hemma i grannskapet.

Även om Sanjin är ny i platschefsrollen känner han väl till processen.

– Banden mellan SSAB och SMA Mineral är tighta och min senaste befattning, som underhållschef på SSAB, gav mig god insikt i varför kalk behövs vid ståltillverkningen.

Att ha sett verkligheten från andra sidan är något jag nu har nytta av.

Som platschef kommer Sanjin att vara inblandad i mycket.

– Delaktighet i hela processen är ju en av anledningarna till att jag sökte jobbet, berättar Sanjin. Som platschef kommer jag att hantera frågor kring produktivitet, underhåll och säkerhet men också driva projekt kring vår utveckling. I slutänden handlar det om att utforma produkter som våra kunder vill ha.

KALKVERKET I OXELÖSUND uppfördes redan 1976 av schweiziska kalkugnsspecialisten Maerz Ofenbau, då för att tillgodose kalkbehovet hos närliggande ståltillverkaren Gränges Oxelösunds Järnverk. Järnverket, som alltjämt är anläggningens största kund, bytte 1978 ägare till då nybildade SSAB.

Kalkverket är byggt kring två rektangulära schaktugnar som producerar bränd kalk anpassad för stålproduktion. En mindre del av anläggningens volymer används för applikationer inom till exempel rökgasrening, vattenrening och jordbruk.

SETT TILL FRAMTIDEN finns såväl en kortsiktig som långsiktig plan. Mycket handlar, naturligt nog, om miljön.

– SSAB genomför stora omställningar mot en grön produkt och förväntningarna är givetvis att vi som leverantör ska svara upp mot deras krav, konstaterar Sanjin. SSAB förväntas gå i mål med omställningen till skrotbaserad metallurgi 2026.

Ett renoveringsarbete har nyligen genomförts men under 2024 ska en större renovering

utföras på den av verkets två ugnar som man beslutar sig för ska köras i framtiden.

I ett längre perspektiv väntar den långsiktiga omställningsplanen kring ZEQL, SMA Minerals satsning mot halverade koldioxidutsläpp.

– Det här är ett spännande arbete på alla sätt. Att producera kalk med grön el och minimera koldioxidutsläppen är givetvis den enda vägen på längre sikt. Den resan ser jag fram emot, avslutar Sanjin.

Välkommen Kaisa

Välkommen Kaisa

Vad gör en transportledare på SMA Mineral?

Jag är ganska säker på att jag kommer att planera bulktransporter på lastbil. Jag kommer att ha mitt kontor i Falköping men kommer regelbundet även att besöka Persberg.

Är det här något du jobbat med tidigare?

Ja, det har jag gjort. Senaste fem åren med lastbilstransporter, dessförinnan med planering av tågfrakter. Sannolikt kommer detta att vara till nytta i mitt nya jobb på SMA Mineral.

Något speciellt som lockade när du tog ditt beslut om jobbet?

Ja, det var flera saker. Första intrycket av gänget på logistikavdelningen var enbart gott. SMA Mineral verkar också ha en bra personalpolicy och vara måna om sina medarbetare. En avgörande fråga var också SMA Minerals intresse och engagemang kring miljövänliga transporter. Hållbarhetsfrågorna är viktiga.

När du inte jobbar, vad gör du då?

Jag har två hundar som tar en hel del tid men som också ger mig mycket tillbaka. Långa hundpromenader sammanfaller med mitt intresse för att vara ute i skog och mark.

Jag läser mycket och ser ofta på film, Jag studerar dessutom koreanska och har nyligen fått mitt första diplom!

Ett betydelsefullt steg på vägen mot en fossilfri tillverkning av kalk

Ett betydelsefullt steg på vägen mot en fossilfri tillverkning av kalk

Den 16 november togs ett betydelsefullt steg på vägen mot en fossilfri tillverkning av kalk. I gråkallt novemberväder samlades mer än 100 förväntansfulla gäster för att delta i invigningen av SaltX nya testanläggning i Hofors. SMA Mineral fanns på plats.

Bakom testanläggningen står börsnoterade SaltX Technology där SMA Mineral, sedan i juni 2022, finns med som delägare. Med patentskyddad teknik har företaget – inom ramen för varumärket ZEQL – utvecklat en elektrifierad process för tillverkning av klimatneutral kalk.

En central del i den gemensamma satsningen är den testanläggning som nu invigdes. I SaltX konceptfabrik kommer tekniken att vidareutvecklas och testas för kunna förverkliga visionen om grön el för uppvärmning av kalkugnar.

Att testanläggningen har uppförts i anslutning till Ovako Steels stålverk i Hofors är ingen slump. Kalk används som slaggbildare vid smältningen för att kunna avlägsna föroreningar i smältan och har på så vis en avgörande betydelse för stålprocessen. Behovet av kalk tillgodoses ofta genom kalkugnar placerade i direkt anslutning till stålverken.

Vid invigningen deltog ledning och personal från SaltX och SMA Mineral men också representanter från involverade myndigheter och organisationer.  Invigningstalet hölls av Daniel Westlén, statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet. För den symboliska bandklippningen svarade SaltX VD Carl-Johan Linér assisterad av kommunstyrelsen i Hofors ordförande, Tomas Isaksson och Håkan Gustafsson, VD på Scanarc.

Möt vår HSEQ-chef Patrik

Möt vår HSEQ-chef Patrik

HALLÅ PATRIK, VAR KOMMER DU IFRÅN?
Menar du geografiskt så har jag bott i Värmland senaste 20 åren. Sedan i somras pendlar jag mellan Persberg och bostaden i Kristinehamn.
Yrkesmässigt har jag jobbat både inom och mot fordonsindustrin i många år. På CV:t finns en femårig anställning som kvalitetsdirektör på Gränges i Finspång men närmast innan övergången till SMA Mineral arbetade jag med kvalitet på underleverantören Cell Impact i Karlskoga.

VAD SER DU FRAMFÖR DIG I DITT NYA JOBB PÅ SMA MINERAL?
HSEQ-tjänsten är ju per definition en ”bred befattning. Här ryms mycket.
Kan du lite kort förklara begreppet.
HSEQ kommer ju från engelskan och står för Health, Safety, Environment and Quality. Den som ansvarar för eller arbetar inom detta område ska ta ett helhetsgrepp kring personalens hälsa och säkerhet men också runt kvalitets- och hållbarhetsfrågorna. Det kan tyckas stort och splittrat men många av de här frågorna går i varandra.

DU HAR GJORT DINA FÖRSTA MÅNADER, VAD HAR PRIORITERATS?
Det är för min del viktigt att få till ett långsiktigt system som fungerar och håller över tid. En plan och ett förhållningssätt som inte bara uppfyller standards utan blir till en naturlig ”guide” och ledstjärna i våra medarbetares vardag. Det finns mycket på plats, men vi har ett stort jobb att få det intuitivt och ”självspelande”. Det här är dock ett arbete som måste få ta sin tid.

VAD HAR VARIT ROLIGAST SÅ HÄR LÅNGT?
Det kan låta lite klyschigt men det har känts jättekul att träda in i en, för min del, helt ny bransch. Sedan måste jag säga att mötet med mina nya kollegor har varit mycket positivt. Här finns en öppenhet i kommunikationen och jag har redan från första dagen känt mig välkommen.

NÄR DU INTE JOBBAR, VAD GÖR DU DÅ?
Jag gillar att göra saker tillsammans med familjen. Förr var det mycket skidåkning men för inte så länge sedan tog jag dykcertifikat. Numera tillbringar jag därför mer tid under än på vattnet.

Simma lugnt!

Det kan du lita på!

Chief Commercial Officer – SMA Mineral

Chief Commercial Officer – SMA Mineral

Om tjänsten

Som försäljningschef hos oss kommer du ha en nyckelroll i att utveckla och leda vår säljavdelning och etablera starka kundrelationer samt bidra till att vi når våra strategiska mål nationellt och internationellt. Du kommer leda och driva säljteamet på 8–10 personer och tillsammans kommer ni arbeta med försäljning av våra produkter och tjänster inom SMA Minerals applikationsområden.

I rollen som försäljningschef förhandlar du affärsavtal och kontrakt med kunder, vilket normalt inkluderar prissättning, volymer, leveransvillkor och andra affärsrelaterade villkor. Att omvärldsbevaka marknaden samt vara påläst, kunnig och uppdaterat på SMA Minerals produkter och tjänster ser du på som en självklarhet för att kunna lyckas i ditt arbete framgångsrikt. I den strategiska och operativa ledningsgruppen har du en central roll och bidrar utifrån ditt arbetsområde. Du kommer även medverka på konferenser, seminarier och mässor och vara vårt ansikte utåt i dessa sammanhang.

Vart du bor spelar mindre roll men du behöver vara bekväm och trivas med resande såväl i Norden som till andra länder då detta är en förutsättning för att lyckas i rollen. I vissa perioder innebär tjänsten resande varje vecka. Den svenska och nordiska marknaden kommer övriga i din säljorganisation att kunna vårda och bearbeta i samråd med dig och ditt stöd.

Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse.

Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och förmåner samt en möjlighet att vara en nyckelperson i ett ledande företag inom kalkindustrin.

Vi ser fram emot att välkomna en erfaren ledare till vårt team och tillsammans bygga en framgångsrik framtid inom kalkbranschen!

Om dig

Vi söker dig som har;

Utbildning inom kemi. Kandidatexamen (exempelvis inriktning inom metallurgi, material)

Haft en roll som chef i minst 10 år

Arbetat 15 år i en senior position med försäljning

Engelska – Mycket goda kunskaper muntlig/skriftlig (Kan ha engelsk som modersmål)

Det är meriterande om du har:

Jobbat med t ex papper och massa / stål och metall / råvaror, t ex kalk.

Arbetat med försäljning internationellt

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:

Målmedveten

Definierar tydligt mål och önskade resultat, fokus på målet samt vägen dit. Du är uthållig och driven samt hittar motivation i motgångar och ser lösningar framför problem för att nå resultat och mål.

Ledarskap

En person som är trygg i sig själv och som trivs med att ta ledning och ha inflytande samtidig som du har balans i att lyssna och påverka.

Strategisk

Förmågan att skapa sig en helhetsblick, sätta upp en strategisk plan och genomföra och implementera planen tillsammans med övrigt team. Du är öppen för nya idéer och omsätter tanke till handling.

Kommunikation/Socialt

Förtroendegivande och pålitlig och kan förmedla SMA Minerals produkter och tjänster pedagogiskt och givande både till nya och befintliga kunder. Du har lätt för att söka nya kontakter och du vet vikten av goda samarbeten.

Om oss

SMA Mineral är en ledande leverantör av kalkprodukter av hög kvalitet med 23 anläggningar runt om i Europa. Vi har ett starkt hållbarhetsfokus med ambitionen att växa grönt och detta utvecklingsprogram är SMA Minerals satsning mot en koldioxidneutral framtid.

SMA Minerals huvudkontor är beläget i Persberg, Värmland. Företaget har idag 250 anställda och omsätter ca 1,4 miljarder kr. SMA Minerals affärsidé är att vara det naturliga valet för utveckling och värdeskapande – lokalt som globalt. För SMA Mineral är målen kring lönsamhet och miljö lika viktiga och för nya utvecklingsmål får detta ett allt tydligare fokus framåt.

Om processen

I den här rekryteringen samarbetar vi med Testhuset som arbetar enligt DNVs standard samt med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser gör de en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.

Om du är redo att ta nästa steg i din karriär som senior försäljningschef inom kalk och tror att du har kompetensen och erfarenheten som krävs, tveka inte att ansöka innan 19/11.

Skicka din ansökan och CV och om du har frågor är du välkommen att kontakta Caroline Bredo 073-501 26 81 eller Safia Jaouhari på 073-501 81 78.

Ansök här

SMA Mineral är nu Fair transport certifierade

SMA Mineral är nu Fair transport certifierade

Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför.

Med Fair Transport får vi en certifiering och ett kraftfullt verktyg som visar att vi och vår verksamhet arbetar ansvarsfullt och är förberedda att möta dagens och framtidens krav. Ett verktyg för att bibehålla vår konkurrenskraft och möjligheten att driva en lönsam verksamhet i många år framöver.

– Vi på SMA Mineral har åtagit oss att arbeta i enlighet med alla kriterier inom Fair Transport. Vi är därmed en del i åkeriernas arbete för en hållbar transportkedja. Det innebär att vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren, ansvarsfull och därmed hållbar transportnäring, säger Viktor Zsigo, Logistics Manager på SMA Mineral.