Author Archives: SMA

Bränd märgel över Östersjöns vikar

Bränd märgel över Östersjöns vikar

SMA Mineral har spridit 13 ton bränd märgel över en vik i Östersjön, Kyrkviken utanför Valdemarsvik. Spridningen ingår i ett EU-finansierat försöksprojekt som syftar till att binda fosfor i bottensedimentet, som i sin tur skall minska övergödning/algblomning. Vår uppdragsgivare var länsstyrelsen i Östergötland. Forskning och laboratorieexperiment kring denna metod har pågått på Stockholms universitet under mer än 10 år. Detta är det första storskaliga test som gjorts, det kommer utvärderas under minst ett år. Om det likt labbtesten visar sig vara en effektiv metod, kan det i framtiden bli aktuellt att behandla ett flertal områden runt hela Östersjökusten. Främst vikar som historiskt varit hårt belastade av näringstillskott, avlopp, jordbruk m m där mycket fosfor finns lagrat i bottensedimentet.

Vill du veta mer om projektet hittar du mer information här:

https://seabasedmeasures.eu/

 

SMA Mineral finansierar nytt centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

SMA Mineral finansierar nytt centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

– Det finns ett nationellt behov att stärka forskningen inom hållbar cement- och kalkproduktion, speciellt inom högtemperaturprocesserna där betydande mängder koldioxid genereras, säger Matias Eriksson, föreståndare för den nya centrumbildningen.

– Väsentligt för oss på SMA Mineral är att vi kan bidra till och ta vara på den kunskap som centrets forskningsinsatser ger. Utöver vad som övergripande beskrivs inom centret önskar vi på SMA Mineral bidra till ett forskningsfokus inom centret mot minskade utsläpp av klimatgaser från våra processer och mot möjligheter i övrigt att öka vår effektivitet vad avser hushållning med resurser i form av stenråvara och energi, säger Leif Norlander, SMA Minerals miljöchef.

 

Minskade utsläpp med kalkfilterdiken

Minskade utsläpp med kalkfilterdiken

Gödning av åkermarker, framförallt med fosfor, är viktigt för att hålla höga skördar men läckaget från åkermarken bidrar också till övergödning av våra vatten. Lösningen? Kalkfilterdiken!

– Det är bättre att ta problemen i början än att jaga dem i slutet, menar Markus Medin som driver projektet.

Att täckdika – alltså att dränera åkermark – är en förutsättning för att kunna odla som lantbrukare. Dikningen håller grundvattennivån nere så att rötterna får luft och grödorna kan växa.

Fosfor kvar i jorden

Skillnaden mellan vanlig täckdikning och så kallad kalkfilterdikning är att man i den senare blandar ned en strukturkalk i återfyllnadsmassorna. SMA Minerals strukturkalk, Cresco Optimal, är en kalkprodukt som innehåller bränd kalk som reagerar med leran och binder fosforn i marken. Att fosforn stannar kvar i jorden minskar utsläppen och gör att lantbrukaren kan utnyttja åkermarken maximalt.

”Exakt djup och fall”

Hur går det till då? Jo, en bandgående kedjegrävare gräver ett meterdjupt dike och skruvar ut grävmassorna på varsin sida samtidigt som en dräneringsslang matas ner på botten av diket.

– En GPS i täckdikningsmaskinen ser till att djup och fall blir exakt så att vattnet rinner åt rätt håll, förklarar Markus Medin, ägare till Medin Maskin.

Efter grävningen skyddsfylls slangen med grus och till sist återförs grävmassorna uppblandade med strukturkalk. Och efter det är det bara för lantbrukaren att fortsätta bruka sitt fält.

Intresset ökar

Kalkfilterdiken i större skala är relativt nytt i jordbrukssammanhang, men på framfart. Projektet som Medin Maskin driver är det största kalkdikesprojektet hittills och tack vare att miljövinsten med denna metod är så stor finns statligt stöd att söka.

– Vi har haft en stor rusch nu under året och hoppas såklart att det ska fortsätta, att fler ska inse vilka goda miljöeffekter det här ger, säger Markus Medin och fortsätter:

– Det här ger större nytta än fosforfällor och fosfordammar. Det här ger ju samtidigt lantbrukaren ett väldränerat fält med möjlighet till högre skörd. Det är bättre att ta problemen i början än att jaga dem i slutet.

 Därför SMA Mineral

Att valet föll på SMA Mineral för Medin Maskin hade inte bara med produkten att göra utan också med tillgängligheten.

– Vi kan hämta kalk när vi vill, även nätter och helger och det är jätteviktigt för oss. Eftersom det här är ett väderberoende säsongsjobb blir det ofta kort om tid och då krävs det att vi kan få tag på produkterna när vi behöver dem.

Statligt stöd? Så gör du!

Tack vare att kalkfilterdikning minskar läckaget av fosfor – med upp till 40 procent – finns statligt stöd att söka.

Är du intresserad? Vänd dig till länsstyrelsen som i sin tur guidar dig rätt. Själva ansökan görs med personlig inloggning på Jordbruksverkets hemsida.

Kalk för en lyckad skörd!

Kalk för en lyckad skörd!

Med en bra kalknivå i jorden ökar utnyttjandegraden av de gödselmedel som tillförs, eftersom näringsämnena vid rätt pH frigörs för grödan. Detta leder till större skördar med högre kvalité. Vår Cresco Normal är godkänd för ekologisk odling. För lerjordar med försämrad struktur rekommenderas vår strukturkalk Cresco Optimal. Till detta finns möjlighet att ansöka om LOVA-bidrag för upp till 50 % av kostnaden. Just nu kör vi en sommar-/höstkampanj i Värmland och Närke med kalk från Gåsgruvan utanför Filipstad. Kampanjen gäller för spridning maj – oktober 2019. Vi levererar och sprider enligt dina önskemål och erbjuder just nu även mycket bra ”hämta själv” priser från Gåsgruvan. Om du är intresserad, hör av dig till Mats Lindberg, tel 070-630 06 02, 0590-166 41 eller email: mats.lindberg@smamineral.com

Rätt produkt, i rätt tid, på rätt plats

Rätt produkt, i rätt tid, på rätt plats

Thomas Brunzell, transportledare på SMA Mineral, har precis gått på sitt fyradagarsskift efter fyra dagars ledighet – ett upplägg som han tycker fungerar bra, även om det blir mycket helgjobb, till och med på julafton ibland.
– Våra kunder ska alltid kunna känna sig trygga. Därför är vi tillgängliga dygnet runt, varje dag, året om, säger Thomas.

FULL KOLL HELA VÄGEN
Med ett femtontal egna och externa lastplatser, ett stort antal kunder över hela landet och en mängd olika kalkprodukter som alla kräver sin speciella hantering, gäller det att hålla tungan rätt i mun. I detta arbete är transportledningssystemet K2 ett bra verktyg.
– Beställningar tas emot via telefon och mejl, och läggs in i systemet tillsammans med alla uppgifter. I K2 kan vi se vilka bilar som är lediga och var de befinner sig. SMA Mineral har ett eget åkeri med tre bilar och ett nät av kontrakterade åkare över hela Norden. Vi strävar hela tiden efter att maximera transporterna och undvika tomkörning – för ekonomins och miljöns skull, berättar Thomas.
Från K2 skickas ett meddelande till chauffören som kan bekräfta start, lastning och lossning via en app. Transportledaren kan hela tiden se var leveransen befinner sig.
– Systemet med appen är nytt. Det kommer underlätta arbetet för SMA Mineral och vi kommer kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service än tidigare då allt sköttes manuellt, säger Thomas.
Från order till leverans på någon av SMA Minerals hemmamarknader ska det aldrig ta längre än tre arbetsdagar. I akuta lägen kan det gå ännu snabbare.
– Akuta leveranser är dyrare än planerade. Därför vill vi minimera akuta transporter som inte beror på problem och haverier. Men självklart försöker vi alltid lösa kundens önskemål. Vi vet vad det innebär om ett pappersbruk, en stålindustri eller ett reningsverk måste stänga ner, säger Thomas.

FRÅN LASTNING TILL LOSSNING
Sedan i maj 2018 arbetar Clara Steen som chaufför på SMA Mineral. Hon bor i Karlstad men utgår från Gåsgruvan i Filipstad.
– Jag kör i hela landet, både kortare sträckor över dagen och längre sträckor som tar flera dagar. Det är ett roligt och varierande arbete. Olika produkter ger olika förutsättningar. Till exempel är det ofta trånga skogsvägar och mycket backande när man kör sjökalk. Då gäller det att ha koll på var man har bilen, säger Clara.
Vi hängde med Clara en dag på hennes väg från Filipstad, via vår terminal i Otterbäcken, där hon lastade på 38 ton bränd kalk som sedan transporterades till Gruvöns pappersbruk i Grums, där det lossades.
– Att leverera i rätt tid är förstås viktigt men även att ha en dialog med kunden som ofta vill veta exakt när lasset kommer. Och självklart att meddela om något händer som påverkar transporten, säger Clara.
På Gruvöns pappersbruk, som är en del av BillerudKorsnäs, används den brända kalken som makeup-kemikalie för att få en reaktion med grönlut som kommer från sodapannan på bruket. Efter reaktion renas luten och skickas till kokeriet som vitlut, en aktiv kokkemikalie.
– För oss är det viktigt med förståelse för oförutsedda händelser, vilka kan ställa till planeringen av både transport och produktion, att vi samarbetar för att hitta en bra lösning. Det fungerar bra med SMA Mineral, säger Kristian Dedorsson, driftsverkmästare för avdelningen Lut & Ånga på BillerudKorsnäs.

 

 

Kvalitetsprodukter och världsklasservice

Kvalitetsprodukter och världsklasservice

Det är fullt ös för Jimmie Larsson, eller Jim som han kallas. Sedan ett år tillbaka säljer han jordbrukskalk för SMA Mineral – ett jobb som han stortrivs med. – Trots att vi har 2 500 jordbrukskunder, har jag tajta relationer med de flesta. Det är lite familjeföretagsanda här och det gillar jag, säger Jim. SMA Mineral producerar jordbrukskalk vid fyra enheter i Sverige; Falköping, Stigtomta, Rättvik och Filipstad. Varje år säljs 30 000–40 000 ton, från Hälsingland i norr till Kalmar i söder. – I 9 fall av 10 säljer vi kalken som ”all inclusive”. Det betyder att vi säljer, tillverkar, kör ut och sprider. Vi är med hela vägen, kunden behöver bara ha en kontakt och får i slutänden bara en faktura, berättar Jim.

En bransch i förändring
Branschen utvecklas hela tiden och villkoren varierar stort mellan olika jordbruk. Vissa av SMA Minerals kunder har 20 kor, andra har 2 000. Vädret är en ständig utmaning och det är ofta snabba ryck som gäller. Kalken ska spridas innan det ska sås, det är inte många dagar att spela på. Få jordbrukare vill binda upp sig via långa avtal – samarbetet är helt beroende av personliga relationer.
– Att ha koll på hur branschen fungerar, erbjuda hög flexibilitet och vårda relationerna är oerhört viktigt. Kunderna visar oss ett stort förtroende när de lämnar över hela ansvaret för kalkning. Att sälja en gång kan alla, det viktiga är att kunden blir nöjd och kommer tillbaka, säger Jim. Även relationen till transportörer och spridare är viktig. De flesta är egenföretagare som har avtal med SMA Mineral.
– Det är inget åtta-till-fem-jobb, det gäller att vara flexibel och anpassa sig efter säsong och väder. Dessutom håller klimatet på att förändras, det går allt snabbare från icke brukningsbar jord till kalkningsdags, säger Jim.

Kontroll hela vägen
Olika jordar och grödor kräver olika sorters kalkprodukter eller blandningar. För lerjordar används exempelvis vanlig jordbrukskalk i botten och blandas sedan med en viss andel bränd kalk. I grunden har SMA Mineral samma produkter som sina konkurrenter, men utbudet är större med fler kalksorter och tillval. Rätt mängd av rätt sort i rätt tid är avgörande.
– Vissa använder restavfall och säljer till lägre pris, de förädlar inte produkten. På SMA Mineral producerar vi vår egen jordbrukskalk och har 100 procent kontroll, från start till mål. Vår produktionspersonal är fantastisk, de arbetar hårt, drivs av entreprenörsanda och håller en servicenivå i världsklass, säger Jim. En utveckling som talar för SMA Minerals fördel är att eko-bönderna blir fler och att kvalitetsmedvetandet ökar. – Det passar oss som kalken i jorden, vi erbjuder ju rena kvalitetsprodukter, avslutar Jim.

Balans ger bättre skördar

Balans ger bättre skördar

På Åda gods utanför Trosa odlar Michael Isoz raps, korn och vete. Förutom växtodling, som ligger honom särskilt varmt om hjärtat, har han några sidoverksamheter – en golfbana till exempel. Även golfbanor mår bra av kalk, men det är en annan historia.
Att Michael blev lantbrukare var ingen slump. – Jag är född bonde, har vuxit upp på en gård och drivs av kärlek till jorden. Men självklart finns det utmaningar – vädrets nycker till exempel. Varför jag kalkar? Ja, mår inte jorden bra så mår ju inte vi bra. Strukturkalk höjer pH-värdet, förbättrar strukturen i jorden och gör att den tappar mindre näring, säger Michael.
Och visst ger det resultat – på flera sätt. – Alla försök visar på billigare arbete och högre skörd vid strukturkalkning. Även när det gäller väderväxlingar är det bra – det blir stabilare och jag får ett längre tidsfönster att arbeta med. Dessutom är det lättare att dra maskiner. Jag skulle inte säga att jag tjänar pengar, men jag förlorar mindre, berättar Michael. Samarbetet med SMA Mineral inleddes för fem-sex år sen och fungerar utmärkt, tycker Michael. – SMA Mineral visar god vilja och om problem uppstår, löser de dem snabbt. Planeringen fungerar bra, jag lyfter bara luren, SMA Mineral sköter allt inklusive spridning. Nu är hela basgården avklarad och jag behöver inte strukturkalka på 10-15 år. Men det gäller att inte fuska med jordbearbetningen efter spridningen, säger Michael.

SMA Mineral Jordbruk