Balans ger bättre skördar

Michael Isoz, godsägare och lantbrukare i sörmländska Trosa, ser stora fördelar med strukturkalkning och trivs med samarbetet med SMA Mineral. – Kalk löser inte alla problem, men gör livet lite lättare och vardagen mer stabil, säger han.

På Åda gods utanför Trosa odlar Michael Isoz raps, korn och vete. Förutom växtodling, som ligger honom särskilt varmt om hjärtat, har han några sidoverksamheter – en golfbana till exempel. Även golfbanor mår bra av kalk, men det är en annan historia.
Att Michael blev lantbrukare var ingen slump. – Jag är född bonde, har vuxit upp på en gård och drivs av kärlek till jorden. Men självklart finns det utmaningar – vädrets nycker till exempel. Varför jag kalkar? Ja, mår inte jorden bra så mår ju inte vi bra. Strukturkalk höjer pH-värdet, förbättrar strukturen i jorden och gör att den tappar mindre näring, säger Michael.
Och visst ger det resultat – på flera sätt. – Alla försök visar på billigare arbete och högre skörd vid strukturkalkning. Även när det gäller väderväxlingar är det bra – det blir stabilare och jag får ett längre tidsfönster att arbeta med. Dessutom är det lättare att dra maskiner. Jag skulle inte säga att jag tjänar pengar, men jag förlorar mindre, berättar Michael. Samarbetet med SMA Mineral inleddes för fem-sex år sen och fungerar utmärkt, tycker Michael. – SMA Mineral visar god vilja och om problem uppstår, löser de dem snabbt. Planeringen fungerar bra, jag lyfter bara luren, SMA Mineral sköter allt inklusive spridning. Nu är hela basgården avklarad och jag behöver inte strukturkalka på 10-15 år. Men det gäller att inte fuska med jordbearbetningen efter spridningen, säger Michael.

SMA Mineral Jordbruk

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Svensk Oljeåtervinning i Västerås söker ny platschef

Svensk Oljeåtervinning startades 2002 och har målsättningen att vara den ledande aktören på den svenska spilloljemarknaden. Eftersom vi är ett ekonomiskt stabilt företag med hög investeringstakt i produktionsanläggningen, kan vi erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv återvinning av deras förbrukade oljor. Sedan 2016 ägs bolaget av SMA Mineral AB med huvudkontor i Filipstad.

NOTIS

SMA Mineral söker VD & koncernchef

Nuvarande VD & koncernchef, tillika ägare, har efter många år i bolaget valt att kliva av positionen och istället tillträda som arbetande styrelseordförande. Därför söker nu SMA Mineral en VD & koncernchef med ansvar för att organisera, leda och utveckla företaget i linje med företagets värderingar, vision och strategi.

NOTIS

Sjöar räddas – med 3 000 ton kalk

När drivorna av vinterns snö smälter riskerar sjöar och vattendrag att försuras och vid försurning riskerar fiskar, vattenlevande djur och växter att dö ut. Lösningen? Kalkmjöl! Med 3 000 ton kalk har vi på SMA Mineral nu säkerställt rätt pH-balans i Västernorrlands sjöar.