Balans ger bättre skördar

Michael Isoz, godsägare och lantbrukare i sörmländska Trosa, ser stora fördelar med strukturkalkning och trivs med samarbetet med SMA Mineral. – Kalk löser inte alla problem, men gör livet lite lättare och vardagen mer stabil, säger han.

På Åda gods utanför Trosa odlar Michael Isoz raps, korn och vete. Förutom växtodling, som ligger honom särskilt varmt om hjärtat, har han några sidoverksamheter – en golfbana till exempel. Även golfbanor mår bra av kalk, men det är en annan historia.
Att Michael blev lantbrukare var ingen slump. – Jag är född bonde, har vuxit upp på en gård och drivs av kärlek till jorden. Men självklart finns det utmaningar – vädrets nycker till exempel. Varför jag kalkar? Ja, mår inte jorden bra så mår ju inte vi bra. Strukturkalk höjer pH-värdet, förbättrar strukturen i jorden och gör att den tappar mindre näring, säger Michael.
Och visst ger det resultat – på flera sätt. – Alla försök visar på billigare arbete och högre skörd vid strukturkalkning. Även när det gäller väderväxlingar är det bra – det blir stabilare och jag får ett längre tidsfönster att arbeta med. Dessutom är det lättare att dra maskiner. Jag skulle inte säga att jag tjänar pengar, men jag förlorar mindre, berättar Michael. Samarbetet med SMA Mineral inleddes för fem-sex år sen och fungerar utmärkt, tycker Michael. – SMA Mineral visar god vilja och om problem uppstår, löser de dem snabbt. Planeringen fungerar bra, jag lyfter bara luren, SMA Mineral sköter allt inklusive spridning. Nu är hela basgården avklarad och jag behöver inte strukturkalka på 10-15 år. Men det gäller att inte fuska med jordbearbetningen efter spridningen, säger Michael.

SMA Mineral Jordbruk

Tillbaka

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Försvarsministern och Landshövdingen på besök

Under fredagen gästades SMA Minerals huvudkontor i Persberg av bl.a Försvarsminister Pål Jonson och Landshövding Georg Andrén. Besöket syftade till att sprida kunskap kring SMA Minerals verksamhet med speciellt fokus på kalkindustrins situation vad gäller råvaruförsörjning.