SMA Mineral Kalk-kategorier Kalken i hemmet | SMA Mineral

Archives

Livsmedel

Spannmål och grönsaker trivs bäst i odlingsmark med rätt pH-balans. Kalken minskar surhetsgraden vilket ger oss näringsrikare livsmedel. Kalk används också för att rena sockersaft som lakats ur betorna.

Förpackningar

Vid tillverkning av förpackningar används kalk i pappersmassan för utfyllnad och minskad genomskinlighet samt för att åstadkomma en slät och tryckvänlig yta.