SMA Mineral Kalk-kategorier Kalken i infrastrukruren | SMA Mineral

Archives

Byggnation

Byggindustrin använder kalkprodukter i den cement och betong som används för byggelement och husgrunder. Kalk är också en av ingredienserna vid produktion av takpapp.

Broar & tunnlar

Kalk är en viktig beståndsdel i betongen som används för broar och tunnlar. Kalken ger många fördelar. Den har en naturligt smörjande/vibrationsdämpande effekt och reagerar inte negativt med andra ämnen.

Vägar

Vägar, parkeringar och andra plana ytor beläggs med asfalt där kalk används som fyllnadsmaterial och som vidhäftningsmedel för att binda bitumen till ballastmaterialet. Kalkbaserade stabiliseringsmaterial används för markstabilisering vid anläggning av vägar vid svåra markförhållanden.