SMA Mineral Kalk-kategorier Kalken i jordbruket | SMA Mineral

Archives

Djurfoder

Djuren behöver kalcium för utvecklingen av sitt skelett, för sina nervfunktioner samt för att kunna producera t.ex mjölk och ägg. Kalk ingår därför som en naturlig del av djurfoder för att uppfylla djurens behov av näring.