SMA Mineral Kalk-kategorier Kalken i miljön | SMA Mineral

Archives

Luftrening

Kraftvärmeverk och industrier använder kalkprodukter för rening av rökgaser. Genom att neutralisera och fälla ut föroreningarna med kalkbaserade produkter renas rökgasen från svavel-, klor- och fluor innan de lämnar skorstenen.

Sjökalkning

Sjöar kalkas för att återställa ett naturligt pH-värde och förhindra försurningsskador på växt- och djurliv. Tack vare kalkningen kan de flesta arter snabbt återfå normal population och breda ut sig i vattendrag som tidigare varit försurade.