SMA Mineral Kalk-kategorier Kalken inom industrin | SMA Mineral

Archives

Gruvindustri

Kalkprodukter har en given plats i gruvans hela produktionscykel. Gruvindustrin behöver kalk för reglering av pH men också för stabilisering, dränering, fyllnad och filtrering.

Papper & cellulosa

Pappers- och cellulosaindustrin behöver bränd kalk i sina sulfatprocesser där den ingår som en viktig länk i kemikalieåtervinningscykeln. Kalken används också för rening av pappersbrukens vatten och rökgaser.

Stålindustri

Stålproduktion kräver kalk för att avlägsna föroreningar men också för att bilda slaggen som skyddar stålet från att oxideras. För att skydda den eldfasta infodringen i stålugnen, konvertern eller skänkugnen krävs även dolomit.