Driven logistikchef med fokus på miljö till SMA Mineral

Då tidigare logistikchef efter ett antal år i bolaget valt att gå vidare söker man nu en ny logistikchef med starkt miljöfokus.

Kalksten är en viktig komponent i svensk industri och behövs vid produktion av järnmalm, stål, papper, glas, socker, asfalt, kemisk/teknisk industri, cement och betong. Genom att kombinera utvinning av kalk med en kunskapsdriven förädling har SMA Mineral blivit en ledande leverantör av kalkprodukter av hög kvalitet med en rad olika användningsområden. Planerna framåt håller ett starkt hållbarhetsfokus där ambitionen är att växa grönt. SMA Minerals logistikkedja och verksamhet blir en central del för att lyckas med detta, bland annat genom att utveckla sjöfart.

Då tidigare logistikchef efter ett antal år i bolaget valt att gå vidare söker man nu en ny logistikchef med starkt miljöfokus. Tjänsten ingår i den operativa ledningsgruppen och har sitt huvudkontor i Persberg.

Om rollen

I Norden finns flera större kustnära produktionsenheter som står för en stor del av företagets transport och logistikbehov genom att de hanterar såväl sjö- som inlandstransporter. Dessa är Luleå, Torneå, Oxelösund, Sandarne och Mo i Rana. De övriga produktionsenheterna har även dessa omfattande transportbehov men då endast i form av vägtransporter. Logistikorganisationen består av logistikchefen, 3 transportledare, 17 chaufförer samt en delad ekonomifunktion inom bolaget. Som logistikchef har du fokus på ledning och kontinuerlig utveckling av verksamhetens tjänster. Med ett affärsmässigt och professionellt arbetssätt bidrar du till att stärka SMA Minerals position på marknaden.

Ansvar och arbetsuppgifter

Huvudmålet med logistikverksamheten är att säkerställa så låga logistikkostnader som möjligt för att öka koncernens konkurrenskraft. Detta säkerställs genom ett målinriktat och långsiktigt arbete samt ett optimerat resursutnyttjande och kontinuerlig förbättring av leveranskvalitet, effektivitet och lönsamhet. Målen kring lönsamhet och miljö är lika viktiga för SMA Mineral och i samband med nya utvecklingsmål kommer detta få ett allt tydligare fokus framåt. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att organisera och optimera verksamheten inom logistikområdet samt att utveckla nya logistiklösningar för koncernens exportverksamhet.

 • Övergripande ansvar för verksamhetens tjänster och att de bedrivs både kostnadseffektivt och med hög kvalitet.
 • Fullt resultat-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
 • Analysera och följa upp verksamheten avseende såväl mål och arbetssätt som legala krav.
 • Ansvara för bolagets terminalverksamhet som även innefattar planering och hantering av materialflöden anpassat till kundernas behov.
 • Medlem i företagets Operativa ledningsgrupp.
 • Arbeta gränsöverskridande och tvärfunktionellt i företagets teamorganisation samt samarbeta och arbeta för utveckling av helheten.
 • Genom ständig omvärldsbevakning hålla verksamheten uppdaterad avseende logistikutveckling, teknisk utveckling, digitalisering m.m.

Den vi söker

Vi ser att du har en akademisk utbildning med inriktning logistik eller motsvarande förvärvad erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom logistik med personalansvar.

 • Motiveras av att arbeta både strategiskt med utveckling av logistiklösningar, men också att i det dagliga arbeta operativt med aktivt förbättringsarbete för att nå verksamhetens mål.
 • Du tar ägarskap för ditt område och är beslutsmässig samt agerar med kund- och kvalitetsfokus för företagets bästa.
 • Du har ett tydligt ledarskap och leder medarbetarna genom förändringar och utmaningar samt skapar en positiv atmosfär som får medarbetarna att trivas och växa. Du har god förmåga att delegera och skapa förutsättningar för medarbetarna att öka sitt ansvarstagande.
 • Du är bra på att bygga och utveckla förtroendefulla relationer och representera logistikverksamheten både internt och externt
 • Du talar och skriver flytande på svenska och engelska

Behörighet att driva åkeriverksamhet/yrkestrafiktillstånd är meriterande.

Tjänsten är placerad i Persberg, med möjlighet till hybridarbete.

Om företaget

SMA Mineral är en ledande leverantör av kalkprodukter av hög kvalitet med en rad olika produkter. Företaget ägs av familjen Juvél och grundades 1932. När familjen köpte Gåsgruvans kalkverk 1980 i Persberg utanför Filipstad gick startskottet för dagens SMA Mineral. Huvudkontoret är beläget i Persberg och har idag 250 anställda, 23 anläggningar runt om i Europa och en omsättning på 1000 MKr. SMA Minerals affärsidé: SMA Mineral är det naturliga valet för utveckling och värdeskapande – lokalt som globalt

Bolagets vision: vi ska vara den naturliga partnern för kalkprodukter av hög kvalitet och leverera med mervärde i alla led. Visionen har lagt grunden för bolagets fyra värdeord som är: kompetens, pålitlighet, flexibilitet och nytänkande.

Frågor och ansökningar: Fiddelie Nyvall, researcher, Mercuri urval

fiddelie.nyvall@mercuriurval.com

Mobil: +46 (0)70 824 69 00

Tillbaka

Jan

Batte

Senaste från SMA Mineral

NOTIS

Pressmeddelande

SMA Mineral och Infinium i samarbete för att ytterligare stärka industriprojekt i Norge.

NOTIS

OECD besökte SMA Mineral

Syftet med besöket var att få en bild av vilka frågor som finns i regionen avseende gruv- och mineralsektorn.